Inne działy

 

 

MySQL UNION łączenie wyników

 

Podsumowanie : W tym poradniku dowiesz się, jak korzystać z operatora MySQL UNION  połączyć dwa lub więcej zestawów wyników z wielu instrukcji SQL SELECT w jeden zestaw wyników.

Podobnie jak w standardzie SQL, MySQL UNION umożliwia połączenie dwóch lub więcej zestawów wyników z wielu tabel razem. Składnia MySQL UNION jest następująca:

SELECT wyrażenie
UNION [DISTINCT | ALL]
SELECT wyrażenie
UNION [DISTINCT | ALL]

Aby korzystać z operatora UNION, istnieją pewne zasady, które trzeba przestrzegać:

  • Liczba kolumn w każdym zapytaniu SELECT musi być taka sama.
  • Typ danych w kolumnie w instrukcji SELECT muszą być takie same.

Domyślnie operator MySQL UNION usuwa wszystkie duplikaty wierszy z zestawu wyników, nawet jeśli nie użyjesz operatora DISTINCT po słowie kluczowy UNION.


Jeśli korzystasz z operatora UNION ALL, zduplikowane wiersze pozostają w zestawie wyników. Należy używać tylko w przypadkach, kiedy chcesz zachować zduplikowane wiersze lub masz pewność, że nie ma zduplikowanych wierszy w zbiorze wynikowym.

Teraz wykonajmy kilka przykładów aby nabrać wprawy w stosowaniu operatora UNION.

Załóżmy, że chcesz połączyć kody kolumn klienci i pracownicy  w jeden zestaw wyników, należy użyć następującego zapytania:

SELECT id_numer_klienta, nazwisko
FROM klienci
UNION
SELECT id_numer_pracownika, imie
FROM pracownicy

Podczas korzystania z klauzuli ORDER BY aby posortować wyniki wraz z poleceniem UNION, trzeba uzywać go w ostatniej instrukcji SQL SELECT. Byłoby najlepiej brać w nawias wszystkie polecenia SELECT i wyrażenia ORDER BY używać na końcu.

Załóżmy, że chcesz, aby posortować wyniki kombinacji pracowników i klientów w zapytaniu powyżej po nazwie i identyfikatorze, w porządku rosnącym.

(SELECT id_numer_klienta,nazwisko
FROM klienci)
UNION
(SELECT id_numer_pracownika,nazwisko
FROM pracownicy)
ORDER BY nazwisko,id

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.