Inne działy

 

 

PHP składnia


Kod PHP wykonywany jest na serwerze, a wynik w postaci kodu HTML jest wysyłany do przeglądarki.


Podstawowa składnia PHPBlok skryptowy PHP zawsze zaczyna się od <?php, a kończy znakami ?>. Blok skryptowy PHP można umieścić w dowolnym miejscu w dokumencie.

Na serwerach z obsługą włączonej skróconej nazwy znaczników php, możesz uruchomiać skrypty używając znaków początkowych <? i końcowych ?>.

Dla maksymalnej kompatybilności, zalecamy korzystanie ze standardowego formularza (<?php) a nie od formy skrótowej.

<?php
?>Plik PHP zazwyczaj zawiera tagi HTML, jak zwykły plik HTML oraz kod PHP.

Poniżej mamy przykład prostego skryptu PHP, który wysyła tekst "Programuję w PHP" do przeglądarki:

<html>
<body>

<?php
   echo "Programuję w PHP";
?>

</body>
</html>

Każda linia kodu w PHP musi kończyć się średnikiem. Średnik jest separatorem i jest używane żeby odróżnić jeden zestaw instrukcji od drugiego.

Istnieją dwa podstawowe polecenia do wyprowadzenia tekstu z PHP: echo i print. W powyższym przykładzie użyliśmy instrukcję echo do wyprowadzania tekstu "Programuję w PHP".

Uwaga: plik musi mieć rozszerzenie php. Jeśli plik ma rozszerzenie html, kod PHP nie zostanie wykonany.


Komentarze w PHP

W PHP, używamy znaków // aby oznaczyć pojedynczą linię komentarza lub znaków /* i */, aby używać wielo wierszowych komentarzy.

<html>
<body>

<?php
   //Komentarz jedno wierszowy

   /*
    To jest komentarz
    składający się
    z wielu linii
   */
?>

</body>
</html>

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.