Inne działy

 

 

PHP zmienne


Zmienna jest używana do przechowywania informacji.


Zmienne w PHP

Zmienne służą do przechowywania wartości, takie jak ciągi tekstowe, liczby lub macierze.

Kiedy zmienna jest zadeklarowana, może być stosowana wielokrotnie w skrypcie.

Wszystkie zmienne w PHP zaczyna się od znak symbolu $

Poprawny sposób deklarowania zmiennej w PHP:

$nazwa_zmiennej = wartość;

Początkujący programiści PHP często zapominają na początku zmiennej dodać znak $. W takim przypadku zmienna nie będzie działać.

Spróbujmy tworząc zmienną zawierającą ciąg tekstowy i zmienną zawierającą numer:

<?php
  
  $txt = "Programuję w PHP";
  $i = 10;

?>

PHP deklarowanie zmiennych

W PHP zmienne nie muszą być deklarowane przed dodaniem wartości do nich.

W powyższym przykładzie widać, że nie musisz informować PHP, który typ danych zawiera zmienna.

PHP automatycznie konwertuje zmienną do właściwego typu danych, w zależności od jej wartości.

W innych językach programowania, musisz zadeklarować (określić) typ i nazwę zmiennej przed jej użyciem.

W PHP zmienna jest zadeklarowana automatycznie kiedy jej używasz.


Reguły nazewnictwa dla zmiennych

  • Nazwa zmiennej musi zaczynać się od litery lub podkreślenia "_"
  • Nazwa zmiennej może zawierać tylko znaki alfanumeryczne i podkreślenia (az, AZ, 0-9 i _)
  • Nazwa zmiennej nie powinna zawierać spacji. Jeśli nazwa zmiennej zawiera więcej niż jedno słowo, powinno być oddzielone znakiem podkreślenia _ ($ moja_zmienna), lub pierwsze litery słowa powinny być pisane dużą literą ($mojaZmienna)

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.