Inne działy

 

 

PHP zmienne typu String


Zmienna typu strin czyli ciąg tekstowy jest używana do przechowywania i przetwarzania tekstu.


Zmienne znakowe w PHP

Zmienne znakowe służą do przechowywania wartości, które zawierają znaki.

W tym rozdziale będziemy omawiać najbardziej popularne funkcje i operatory używane do manipulowania ciągami znaków w PHP.

Po utworzeniu ciągu możemy nim manipulować. Łańcuch znaków może być stosowany bezpośrednio w funkcji lub może być przechowywany w zmiennej.

Poniżej znajduję się skrypt PHP, który przypisuje tekst "Programuję w PHP" do zmiennej string o nazwie $txt:

<?php

  $txt = "Programuję w PHP";
  echo $txt;
?>

Efektem wykonania tego kodu będzie:

Programuję w PHP

Teraz spróbujmy wykorzystać kilka różnych funkcji i operatorów, aby manipulować ciągami znaków.


Operator konkatenacji

Istnieje tylko jeden operator w PHP.

Operator konkatenacji (.) Służy do łączenia dwóch wartości ciągów w jeden.

Do łączenia dwóch ciągów tekstowych zmiennych, użyj operatora konkatenacji:

<?php

  $txt1 = "Programuję w PHP"
  $txt2 = "i umiem już łączyć ciągi tekstowe"
  echo $txt1 . " " . $txt2;

?>

Wynikiem wykonania tego kodu będzie:

Programuję w PHP i umiem już łączyć ciągi tekstowe

Jeśli spojrzymy na powyższy kod to widać, że użyliśmy Operatora łączenia dwa razy. To dlatego, że musieliśmy wstawić trzeci łańcuch czyli znak spacji do oddzielenia dwóch ciągów.


Funkcja strlen()

Funkcja strlen() służy do zwrócenia długości łańcucha.

Przekonajmy się i znajdźmy długość łańcucha: >/p>

<?php

  echo strlen("Programuję w PHP");

?>

Wynikiem wykonania tego kodu będzie wyświetlenie liczby:

17

Długość łańcucha jest często używana w pętli lub innych funkcjach, gzie ważne jest, aby wiedzieć, kiedy ciąg znaków się kończy. (czyli w pętli, chcielibyśmy zatrzymać pętlę po ostatnim znaku w ciągu).


Funkcja strpos()

Funkcja strpos() służy do wyszukiwania znaku/tekstu w ciągu.

Jeśli zostanie znaleziona, funkcja ta zwróci pozycję znaku pierwszego wystąpienia. Jeśli nie zostanie znaleziona, zwróci FALSE.

Zobaczmy, czy możemy znaleźć ciąg "PHP" w naszym łańcuchu:

<?php

  echo strpos("Programuję w PHP","PHP");

?>

Wynikiem wykonania tego kodu będzie wyświetlenie liczby:

14

Należy pamiętać, że pierwszy znak ma numer 0 a nie 1.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.