Inne działy

 

 

PHP operatory


Operatory są wykorzystywane do pracy na wartościach.


PHP operatory

Ta sekcja zawiera listę różnych operatorów stosowanych w PHP.

Operatory arytmetyczne

OperatorOpisPrzykładWynik
+ Dodawanie x=2
x+2
4
- Odejmowanie x=2
5-x
3
* Mnożenie x=4
x*5
20
/ Dzielenie 15/5
5/2
3
2.5
% Dzielenie modulo 5%2
10%8
10%2
1
2
0
++ Zwiększanie x=5
x++
x=6
-- Zmniejszanie x=5
x--
x=4

 

Operatory przypisania

OperatorPrzykładTak samo jak
= x=y x=y
+= x+=y x=x+y
-= x-=y x=x-y
*= x*=y x=x*y
/= x/=y x=x/y
.= x.=y x=x.y
%= x%=y x=x%y

 

Operatory porównania

OperatorOpisPrzykład
== Jest równy 5==8 zwraca false
!= Nie jest równy 5!=8 zwraca true
<> Nie jest równy 5<>8 zwraca true
> jest większa niż 5>8 zwraca false
< Jest mniejszy niż 5<8 zwraca true
>= Jest większy lub równy 5>=8 zwraca false
<= Jest mniejszy lub równy 5<=8 zwraca true

 

Operatory logiczne

OperatorOpisPrzykład
&& i x=6
y=3

(x < 10 && y > 1) zwraca true

|| lub x=6
y=3

(x==5 || y==5) zwraca false

! nie(przeczenie) x=6
y=3

!(x==y) zwraca true

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.