Inne działy

 

 

PHP instrukcja Switch


Instrukcje warunkowe są wykorzystywane do wykonywania różnych działań opartych na różnych warunkach.


Instrukcja PHP Switch

Korzystanie z instrukcji switch, aby wybrać jeden z wielu bloków kodu do wykonania.

Składnia:

switch (n)
{
case etykieta1:
 kod do wykonania jeśli n=etykieta1;
 break;
case etykieta2:
 kod do wykonania jeśli n=etykieta2;
 break;
default:
 kod do wykonania jeśli n jest różne od etykieta1 i etykieta2;

Jak to działa: Najpierw mamy pojedyncze wyrażenie n (najczęściej zmienna), która jest przetwarzana raz.Wartość tego wyrażenia jest następnie porównywana z wartościami dla każdego przypadku w strukturze. Jeżeli wyrażenie jest zgodne , blok kodu związany z tym przypadkiem jest wykonywany. Użyj polecenia break, aby zapobiec uruchamianiu się kodu następnego bloku automatycznie. Polecenie default jest używane, jeśli nie znaleziono pasującego porównania.

Przykład

<html>
<body>

<?php

$x = 1;
switch ($x)
{
case 1:
 echo "Numer 1";
 break;
case 2:
 echo "Numer 2";
 break;
case 3:
 echo "Numer 3";
 break;
default:
 echo "Numer nie zawiera się w przedziale 1 - 3";
}
?>

</body>
</html>

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.