Inne działy

 

 

PHP tablice


Tablica przechowuje wiele wartości w jednej zmiennej.


Czym jest tablica?

Zmienna służy do przechowywania wartości liczbowych lub tekstu. Problem w tym, że zmienna będzie posiadać tylko jedną wartość.

Tablica jest to specjalna zmienna, która może przechowywać wiele wartości w jednej zmiennej.

Jeśli masz listę elementów (na przykład, lista nazw samochodów), przechowywanie nazw samochodów w pojedynczych zmiennych może wyglądać następująco:

$auto1="Opel"
$auto2="Fiat"
$auto3="Mercedes"

Jednak, co jeśli chcesz użyć pętli i znaleźć określone jedno auto? A co, jeśli nie mielibyśmy 3 auta, ale 300?

Najlepszym rozwiązaniem jest tu użyć tablice!

Tablica może pomieścić wszystkie wartości zmiennych pod jedną nazwą. I można uzyskać dostęp do wartości, odwołując się do nazwy tablicy.

Każdy element w tablicy ma swój indeks, tak że może on być łatwo dostępny.

W PHP istnieją trzy rodzaje tablic:

 • Numeryczna tablica - tablica z indeksem liczbowym
 • Tablica asocjacyjna - tablica, gdzie każdy klucz ID wiąże się z wartością
 • Wielowymiarowa tablica - tablica zawierająca jedną lub więcej tablic

Tablice numeryczne

Numeryczna tablica przechowuje każdy element tablicy z indeksem liczbowym.

Istnieją dwie metody tworzenia numerycznej tablicy.

1. W poniższym przykładzie wskaźniki są automatycznie przypisywane (indeks zaczyna się od 0):

$auto=array("Opel","Fiat","Seat","BMW");

2. W poniższym przykładzie przypisujemy indeks ręcznie:

$auto[0]="Opel";
$auto[1]="Fiat";
$auto[2]="Seat";
$auto[3]="BMW";

Przykład

W poniższym przykładzie można uzyskać dostęp do wartości zmiennych poprzez odniesienie do nazwy tablicy i indeks:

<?php
$auto[0]="Opel";
$auto[1]="Fiat";
$auto[2]="Seat";
$auto[3]="BMW";

echo $auto[0] . " i " . $auto[3] . " to Niemieckie samochody.";

?>

Powyższy kod wyświetli:

Opel i BMW to Niemieckie samochody.

 


Tablice asocjacyjne

Tablica asocjacyjna, każdy klucz ID wiąże się z wartością.

Podczas przechowywania danych dotyczących szczegółowo określonych wartości, tablica numeryczna, nie zawsze jest najlepszym sposobem, aby to zrobić.

Z tablicy asocjacyjnej możemy użyć wartości jako kluczy i przypisać im wartości.

Przykład 1

W tym przykładzie używamy tablicy aby przypisać wiek do różnych osób:

$wiek['Piotr'] = "32";
$wiek['Agnieszka'] = "30";
$wiek['Paweł'] = "36";

Klucze identyfikacyjne mogą być wykorzystywane w skrypcie:

<?php

$wiek['Piotr'] = "32";
$wiek['Agnieszka'] = "30";
$wiek['Paweł'] = "36";

echo "Piotr ma " . $wiek['Piotr'] . " lata. ";

?>

Powyższy kod wyświetli:

Piotr ma 32 lata.

 


Tablice wielowymiarowe

W tablicy wielowymiarowej, każdy element w głównej tablicy może być również tablicą. I każdy element w podgrupie tablicy może być tablicą, i tak dalej.

Przykład

W tym przykładzie tworzymy wielowymiarową tablicę, z automatycznie przypisanymi kluczami ID:

$rodzina = array
 (
 "Kowalski"=>array
 (
 "Piotr",
 "Luiza",
 "Magda"
 ),
 "Nowak"=>array
 (
 "Justyna"
 ),
 "Kowalczyk"=>array
 (
 "Aneta",
 "Katarzyna",
 "Junior"
 )
 );

Tablica powyżej wyglądałby tak jakby była ona wpisana do wyjścia:

Array
(
[Kowalski] => Array
 (
 [0] => Piotr
 [1] => Luiza
 [2] => Magda
 )
[Nowak] => Array
 (
 [0] => Justyna
 )
[Kowalczyk] => Array
 (
 [0] => Aneta
 [1] => Katarzyna
 [2] => Junior
 )
)

Przykład 2

Spróbujmy wyświetlania pojedynczej wartości z tablicy powyżej:

echo "Czy " . $rodzina['Kowalski'][2] . 
" jest członkiem rodziny Kowalskich?";

Powyższy kod wyświetli:

Czy Magda jest częścią rodziny Kowalskich?

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.