Inne działy

 

 

PHP Pętle - pętle While


Pętla wykonuje blok kodu określoną ilość razy, lub gdy określony warunek jest prawdziwy.


PHP Pętle

Często podczas pisania kodu, chcesz aby ten sam blok kodu wykonać kilka razy z rzędu. Zamiast dodawać kilka niemal takich samych linii kodu w skrypcie możemy użyć pętli do wykonania takiego zadania. W PHP mamy następujące instrukcje pętli:

 • while - w pętli bloku kodu jest wykonywany, podczas gdy określony warunek jest prawdziwy
 • do...while - kod w pętli jest wykonany przynajmniej raz, a potem powtarza pętlę tak długo, jak określony warunek jest prawdziwy
 • for - pętla, w której blok kodu jest wykonywany określoną ilość razy
 • foreach - służy wyłącznie do przeglądania zawartości typów złożonych: tablic oraz obiektów.

Pętla while

Pętla while wykonuje blok kodu podczas gdy warunek jest prawdziwy.

Składnia

while (warunek)
 {
 instrukcje do wykonania;
 }

Przykład

Poniższy przykład pokazuje pętlę, która zaczyna się od i = 1. Pętla będzie działać tak długo, jak i jest mniejsze lub równe 5. I będzie wzrastać o 1 za każdym przebiegiem pętli:

<html>
<body>

<?php

$i = 1;
while($i <= 5)
{
 echo "Liczba równa się " . $i . "<br />";
 $i++;
}

?>

<body>
<html>

Wynik

Liczba równa się 1
Liczba równa się 2
Liczba równa się 3
Liczba równa się 4
Liczba równa się 5

Do...while

Do...while zawsze wykonuje przynajmniej raz blok kodu, potem sprawdza warunek i powtórza pętlę podczas gdy warunek jest prawdziwy.

Składnia

do
 {
 instrukcje do wykonania;
 }
while (warunek);

Przykład

Poniższy przykład pokazuję pętlę, która zaczyna się od i = 1. Wtedy inkrementacja i zwiększa o 1 i wyprowadza jakiś wynik. Wtedy warunek jest sprawdzany, a pętla będzie działać tak długo, jak i jest mniejsze lub równe 5:

<html>
<body>

<?php

$i = 1;
do
{
 $i++;
 echo "Liczba równa się " . $i . "<br />"; 
}
while($i <= 5);
?>

<body>
<html>

Wynik

Liczba równa się 2
Liczba równa się 3
Liczba równa się 4
Liczba równa się 5
Liczba równa się 6

Pętla for i pętla foreach będą wyjaśnione w następnym artykule.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.