Inne działy

 

 

PHP pętle - pętla for


Pętla wykonuje blok kodu określoną ilość razy, lub gdy określony warunek jest prawdziwy.


Pętla for

Pętlę for stosuje się, gdy z góry wiadomo, ile razy pętla powinna być wykonana.

składnia

for (start; warunek; przyrost)
 {
 kod do wykonania;
 }

Parametry:

 • start: Przeważnie używana do ustawienia licznika (ale może być dowolny kod wykonywany raz na początku pętli)
 • warunek: warunek zakończenia pętli. Jeśli ma wartość TRUE, to pętla kontynuuje. Jeśli FALSE, pętla się kończy.
 • przyrost: Przeważnie używane do zwiększania licznika (ale może być dowolny kod do wykonania na końcu pętli)

Uwaga: Każdy z powyższych parametrów może być pusty lub może mieć wiele wyrażeń (oddzielonych przecinkami).

Przykład

Poniższy przykład pokazuję pętlę, która zaczyna się od i = 1. Pętla będzie działać tak długo, jak warunek jest mniejszy lub równy 5. I będzie wzrastać o 1 za każdym przebiegiem pętli:

<html>
<body>

<?php

for ($i=1; $i<=5; $i++)
{
 echo "Liczba równa się " . $i . "<br />";
}
?>

</body>
</html>

Wynik

Liczba równa się 1
Liczba równa się 2
Liczba równa się 3
Liczba równa się 4
Liczba równa się 5

Pętla foreach

Pętla foreach służy do obsługi tablic.

Składnia

foreach ($array as $value)
 {
 instrukcje do wykonania;
 }

Dla każdej iteracji pętli, wartość aktualnego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej $value (i wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden) - więc w następnej iteracji pętli, będzie przypisana następna wartość tablicy.

Przykład

Poniższy przykład pokazuje pętlę, która wypisze wartości danej tablicy:

<html>
<body>

<?php

$x=array("jeden","dwa","trzy");
foreach ($x as $value)
{
 echo $value . "<br />";
}
?>

</body>
</html>

Wynik

jeden
dwa
trzy

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.