Inne działy

 

 

PHP funkcja Date()


Funkcja PHP Date() jest używana do formatowania czasu i/lub daty.


Funkcja date() zwraca, jak można oczekiwać, bieżącą datę. Można jej używać do przedstawiania niemal dowolnego formatu daty lub czasu. Trzeba tylko włączyć żądane formaty daty i ująć je w cudzysłowy. Można włączyć inne znaki, jak przecinki lub myślniki.

Składnia

date(format,timestamp)

 

Parametr Opis
format Wymagane. Określa format znacznika czasu
timestamp Opcjonalne. Określa sygnaturę czasową. Domyślnie jest to aktualna data i godzina

Przykład

<html>
<body>

<?php

$dzis = date("M j, Y");
echo $dzis;

?>

</body>
</html>


Wynikiem działania tego skryptu będzie:

Apr 10, 2012

PHP Date()  -  Format daty

Wymagany parametr funkcji Date() określa sposób formatowania daty i czasu.

Oto kilka znaków, które można wykorzystać do formatowania daty:

  • d -> Reprezentuje dzień miesiąca (01 - 31)
  • m -> Reprezentuje miesiąc (01 - 12)
  • Y -> Reprezentuje rok (cztery cyfry)

Listę wszystkich znaków, które mogą być używane w parametrze Format, można znaleźć na stronie http://php.net/manual/pl/function.date.php

Również inne znaki jak / - lub . mogą być równierz umieszczane między literami, aby dodać dodatkowe formatowanie:

 

<html>
<body>

<?php

echo date("Y/m/d")."<br />";
echo date("Y.m.d")."<br />";
echo date("Y-m-d");

?>

</body>
</html>

Wynikiem działania tego skryptu będzie:

2012/04/10
2012.04.10
2012-04-10

Kody daty używane w funkcji date()

 

Format daty
Definicje
a Drukuje am lub pm (małe litery)
A Drukuje AM lub PM (wielkie litery)
d Wyświetla numer dnia w miesiącu z początkowym zerem(01,02 itd.
D

Wyświetla dzień tygodnia jako skrót pierwszych trzech liter jego
angielskiej nazwy(Mon,Tue itd.)

F Wyświetla nazwę miesiąca(January, February)
h Wyświetla godzinę w formacie 12-godzinnym
H Wyświetla godzinę w formacie 24-godzinnym
i Wyświetla minuty (00 - 59)
j Wyświetla dzień miesiąca bez początkowego zera(1,2,3 itd.)
l Wyświetla dzień tygodnia (Monday, Tuesday, Wednesday itd.)
m Wyświetla numer miesiąca od 1 do 12
M Wyświetla skrót nazwy miesiąca (Jan, Feb, Mar itd.)
S Wyświetla przyrostek dnia miesiąca (st, nd, rd, itd. jak 1st
U Wyświetla liczbę sekund od 1-01-1970 godziny 00:00:00(epoka Uniksa)
y Drukuje rok jako dwie cyfry (10,11,12)
Y Drukuje rok jako cztery cyfry (2010,2011,2012)
z Wyświetla dzień roku (235, 322, 365 itd.)

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.