Inne działy

 

 

PHP włączanie plików


Server Side Includes (SSI)

Można wstawić zawartość jednego pliku PHP do innego pliku PHP za pomocą funkcji include() i require()

Te dwie funkcje są identyczne pod każdym względem, z wyjątkiem obsługi błędów:

  • include() generuje ostrzeżenie, ale skrypt będzie wykonany
  • require() generuje błąd krytyczny, a wykonanie skryptu zostanie zatrzymane

Te dwie funkcje są używane do tworzenia funkcji, nagłówków, stopek i elementów, które mogą być ponownie wykorzystane na wielu stronach.

Server Side Includes oszczędza wiele pracy. Oznacza to, że można utworzyć standardowy nagłówek, stopkę lub plik, menu dla wszystkich swoich stron internetowych. Gdy nagłówek musi być zaktualizowany, można tylko zaktualizować pliku włączony za pomocą funkcji include(), lub po dodaniu nowej strony do witryny, można po prostu zmienić plik menu (zamiast aktualizować linki na wszystkich swoich stronach internetowych).


 PHP funkcja include()

Funkcja include() wykonuje dokładnie to, co sugeruje jej nazwa - dołącza do skryptu inne pliki. Jest przydatna, gdy chcesz napisać funkcję, która będzie używana na wielu różnych stronach, ale przechowywana tylko w jednym miejscu. Jeśli chcesz zmodyfikować funkcję, zmiany wykonujesz tylko w jednym miejscu, a nie we wszystkich plikach, które z tej funkcji korzystają. Składnia funkcji dołączania jest prosta:

 

include("file.inc")

Załóżmy, że masz standardowy plik nagłówkowy o nazwie "naglowek.php". Aby dołączyć plik nagłówkowy na stronie użyj funkcji include()

 

<html>
<body>

<?php

include("naglowek.php");

?>

<h1>Witaj na mojej stronie domowej</h1>
<p>Jakiś tekst</p></body>
</html>

Przykład 2

Załóżmy, że mamy standardowy plik menu o nazwie "menu.php", który ma być używany na wszystkich naszych stronach:

 

<a href="/default.php">Home</a>
<a href="/tutorials.php">Tutorials</a>
<a href="/references.php">References</a>
<a href="/examples.php">Examples</a>
<a href="/about.php">About Us</a>
<a href="/contact.php">Contact Us</a>

Wszystkie strony w witrynie internetowej powinny zawierać ten plik menu. Oto jak można to zrobić:

 

<html>
<body>

<div class="lefmenu">
<?php include("menu.php"); ?>
</div>

<h1>Witam na mojej stronie.</h1>
<p>Jakiś tekst.</p>

</body>
</html>

Jeśli spojrzeć na kod źródłowy strony powyżej (w przeglądarce), będzie on wyglądał tak:

 

<html>
<body>

<div class="leftmenu">
<a href="/default.php">Home</a>
<a href="/tutorials.php">Tutorials</a>
<a href="/references.php">References</a>
<a href="/examples.php">Examples</a> 
<a href="/about.php">About Us</a> 
<a href="/contact.php">Contact Us</a>
</div>

<h1>Witaj na mojej stronie domowej</h1>
<p>Jakiś tekst.</p>

</body>
</html>

PHP funkcja require()

 Funkcja require() jest identyczna jak funkcja include(), oprócz tego, że inaczej obsługuje błędy.

Jeśli wystąpi błąd, funkcja include() generuje ostrzeżenie, ale skrypt będzie wykonany. Natomiast funkcja require() generuje błąd krytyczny, a wykonanie skryptu zostanie zatrzymane.

Przykład błędu w funkcji include()

 

<html>
<body>

<?php

include("zlyPlik.php");
echo "Witaj świecie!"

?>

</body>
</html>

Treść błędu:

Warning: include(zlyPlik.php) [function.include]:
failed to open stream:
No such file or directory in C:\home\website\test.php on line 5

Warning: include() [function.include]:
Failed opening 'zlyPlik.php' for inclusion
(include_path='.;C:\php5\pear')
in C:\home\website\test.php on line 5

Witaj świecie!

Zwróć uwagę, że instrukcja echo zostanie wykonana. To dlatego, że ostrzeżenia o błędzie nie zatrzymują wykonania skryptu.

Przykład błędu generowanego przez funkcję require()

Dla przykładu uruchommy ten sam przykład z funkcją require()

 

<html>
<body>

<?php

require("zlyPlik.php");
echo "Witaj świecie!";

?>

</body>
</html>

Treść błędu:

 

Warning: require(zlyPlik.php) [function.require]:
failed to open stream:
No such file or directory in C:\home\website\test.php on line 5

Fatal error: require() [function.require]:
Failed opening required 'zlyPlik.php'
(include_path='.;C:\php5\pear')
in C:\home\website\test.php on line 5

Instrukcja echo nie została wykonana, ponieważ wykonanie skryptu zostało zatrzymane po błędzie krytycznym

Zaleca się stosowanie funkcji require() zamiast funkcji include(), ponieważ działanie skryptów nie powinno być kontynuowane po błędzie.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.