Inne działy

 

 

PHP obsługa plików


Funkcja fopen() jest używana do otwierania plików w PHP


Otwieranie pliku

 Do otwierania pliku w PHP używamy funkcji fopen(). Pierwszy parametr tej funkcji zawiera nazwę pliku, który chcemy otworzyć, a drugi parametr informuję o trybie w jakim chcemy otworzyć plik

<html>
<body>

<?php

$plik = fopen("plik_testowy.txt","r");

?>

</body>
</html>

Plik może być otwarty w jednym z poniższych trybów:

Tryb Definicja i sposób uzycia
a Otwiera plik do dopisywania danych(dodawania). Dane będą dodawane do końca pliku fopen("plik.txt","a");
a+ Otwiera plik do odczytu i dopisywania danych. Dane będą dodawane do końca pliku fopen(plik.txt","a+");
r Otwiera plik tylko do odczytu(ta opcja musi być użyta, jeśli używasz do otwarcia pliku protokołu HTTP fopen("plik.txt","r");
r+ Otwiera plik do odczytu i zapisu. Dane będą dodawane na początku pliku fopen("plik.txt","r+");
w Otwiera plik tylko do zapisu. Jeśli plik istnieje, wszystkie dane są kasowane i zamieniane na nowe, które dodasz. Jeśli plik nie istnieje, PHP próbuje go utworzyć. fopen("plik.txt","w");
w+ Otwiera plik do odczytu i zapisu. Jeśli plik istnieje, wszystkie dane będą usunięte i zastąpione przez nowe, które dodasz. Jeśli plik nie istnieje, PHP próbuje go utworzyć. fopen("plik.txt","w+");
x Jedynie do zapisu. Tworzy nowy plik. Zwraca FALSE i błąd jeśli plik już istnieje fopen("plik.txt","x");
x+ Do odczytu i zapisu. Tworzy nowy plik. Zwraca FALSE i błąd jeśli plik już istnieje fopen("plik.txt","x+");

Uwaga: Jeśli fopen () nie jest w stanie otworzyć określonego pliku, zwraca 0 (false).

Przykład

Poniższy przykład generuje komunikat jeśli funkcja fopen() nie jest w stanie otworzyć określonego pliku:

 

<html>
<body>

<?php

$plik = fopen("plik.txt","r") or exit("Nie mogę otworzyć pliku");

?>

</body>
</html>

 


Zamykanie pliku

Funkcja fclose() jest używana do zamykania otwartego pliku:

 

<html>
<body>

<?php

$plik = fopen("plik_testowy.txt","r");

//kod do wykonania

fclose($plik);

?>

</body>
</html>

 


Sprawdzanie czy plik zakończył się

Funkcja feof() sprawdza czy wskaźnik pliku jest na końcu pliku (EOF)

Funkcja feof() jest przydatna do działania w pętli gdy mamy dane o nieznanej długości.

Uwaga: nie można odczytywać plików otwartych w następujących trybach w, a oraz x

 

if (feof($plik)) echo "Koniec pliku";

 


Czytanie pliku linia po linii

Funkcja fgets() jest używana do czytania pojedynczej linii z pliku.

Uwaga: Po wywołaniu tej funkcji wskaźnik pliku zostanie przeniesiony do następnej linii.

Przykład

Na przykładzie poniżej plik jest czytany linia po linii, aż plik nie osiągnie końca.:

 

<html>
<body>

<?php

$plik = fopen("plik_testowy.txt","r") or exit("Nie mogę otworzyć pliku");
//Czytanie pliku aż do osiągnięcia końca pliku
while(!feof($plik)){
   echo fgets($plik)."
"; } fclose($plik); ?> </body> </html>

 


Czytanie pliku znak po znaku

 Funkcja fgetc() jest używana do czytania pojedynczego znaku z pliku.

Uwaga: Po wywołaniu tej funkcji wskaźnik pliku jest przesuwany na następny znak.

Przykład

Na przykładzie poniżej  plik jest czytany znak po znaku, aż do osiągnięcia końca pliku.

 

<html>
<body>

<?php

$plik = fopen("plik_testowy.txt","r") or exit("Nie mogę otworzyć pliku");
while (!feof($plik)){
   echo fgtec($plik);
}
fclose($plik);

?>

</body>
</html>

kk

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.