Inne działy

 

 

PHP przesyłanie plików


W PHP jest możliwe, aby przesłać pliki na serwer.


Tworzenie formularza umożliwiającego przesłanie pliku.

Aby umożliwić użytkownikom przesyłanie plików za pomocą formularza może być bardzo przydatne.

Spójrz na poniższy formularz HTML do przesyłania plików:

 

<html>
<body>

<form action="przeslij_plik.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<label for="file">Nazwa pliku:</label>
<input type="file" name="file" id="file" />
<br />
<input type="submit" name="submit" value="Wyślij" />
</form>

</body>
</html>

Zwróć uwagę na następujące kwestie dotyczące formularza HTML powyżej:

Atrybut enctype znacznika <form> określa które content-type można użyć przy przesyłaniu formularza. Parametr "multipart/form/data" jest używany, gdy formularz wymaga przy przesyłaniu danych binarnych, takie jak zawartość pliku.

Parametr type="file" jest atrybutem znacznika <input> określa, że wejście powinno być przetwarzane w postaci pliku. Na przykład, gdy w przeglądarce, nie będzie przycisku do przeglądania zawartości dysku obok pola wprowadzania.

Uwaga: Pozwolenie użytkownikom na przesyłanie plików jest dużym zagrożeniem bezpieczeństwa. Pozwalaj tylko zaufanym użytkownikom wykonywać uplodowanie plików.


Utwórz skrypt Dodaj

 Plik "przeslij_plik.php" zawiera kod na załadowanie pliku:

<?php

if ($_FILES["file"]["error"] > 0 ) {
   echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . " <br />";
} else {
   echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";
   echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";
   echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";
   echo "Stored in: " . $_FILE["file"]["tmp_name"];
}

?>

Korzystając z globalnej tablicy $_FILES w PHP można przesyłać pliki z komputera klienckiego do zdalnego serwera.

Pierwszy parametr to atrybut name od znacznika input w formularzu następne to "name"."type","size","tmp_name" lub "error".

  • $_FILES["file"]["name"] - nazwa przesyłanego pliku
  • $_FILES["file"]["type"] - typ przesyłanego pliku
  • $_FILES["file"]["size"] - wielkość w bajtach przesyłanego pliku
  • $_FILES["file"]["tmp_name"] - nazwa tymczasowej kopii pliku przechowywanego na serwerze
  • $_FILES["file"]["error"] - kod błędu wynikający z przesłania pliku

Jest to bardzo prosty sposób wysyłania plików. Ze względu bezpieczeństwa, należy dodać ograniczenia tak, aby móc kontrolować co użytkownik może przesłać.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.