Inne działy

 

 

Edycja i uruchamianie poleceń

 

 Wiersz poleceń służy do wprowadzania poleceń. Wprowadzenie polecenia to wypisanie jego nazwy, opcji i argumentów i naciśnięcie klawisza ENTER. Czyli wszystko co wpisujemy w wierszu poleceń zanim wciśniemy ENTER nazywamy edycją polecenia. Używając strzałek do przesuwania kursora w prawo lub lewo powodują przesuwanie kursora w wierszu poleceń a klawisz Backspace kasuje znaki, natomiast kombinacja znaków CTRL+U powoduje usunięcie całego wiersza.

Ogólna postać polecenia jest następująca:

nazwa_polecenia  opcje  argumenty

Opcje z reguły poprzedzamy znakiem minus np: -ls do wyjątków należą polecenia, które akceptują opcje bez znaku minus takie jak ps, tar. Znak minus piszemy bezpośrednio przed literą opcji. Nie może między nimi występować spacja.

Opcje czy argumenty nie muszą zawsze występować tak jak na przykładzie poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na przykładzie powyżej wyświetliliśmy zawartość katalogu głównego /. Nazwa polecenia to ls bez opcji a argumentem jest /(slash), który oznacza katalog główny.

CTRL+c przerywa działanie już wydanego polecenia

CTRL+s przerywa wyświetlanie na ekranie

CTRL+q kontynuuje wyświetlanie na ekranie

Próba przejścia do nowego wiersza w trakcie edycji polecenia po przez wciśnięcie klawisza ENTER spowoduje zakończenie edycji polecenia aby przejść do nowej linii nie kończąc edycji polecenia należy zastosować odwrotny ukośnik \(backslash). Na końcu wiersza, który chcemy kontynuować w nowej linii wpisujemy \ i naciskamy ENTER i możemy wpisywać dalej polecenie już w nowej linii.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.