Inne działy

 

 

Linux tworzenie nowego pliku: touch

Aby utworzyć nowy pusty plik, używamy w tym celu polecenie touch jak na przykładzie poniżej:

 touch

Tak na prawdę polecenie touch służy do uaktualniania czasu ostatniej modyfikacji pliku i ustawiania go na czas bieżący. Jeżeli użyjemy te polecenie w odniesieniu do już istniejącego pliku, jego czas i data zostaną zmienione na aktualną datę i czas systemowy.

Sprawdzimy teraz parametry naszego pliku:

linux-q8od :~/cwiczenia 8 ls -l mojplik
-rw-r—r— 1 root root 0 May   6 16:27 mojplik
linux-q8od: ~/cwiczenia #

jak widzimy plik został utworzony 6 maja o godzinie 16:27 poczekajmy kilka minut i ponownie użyjmy polecenia touch  na naszym pliku:

linux-q8od: ~/cwiczenia # touch mojplik
linux-q8od:~/cwiczenia 8 ls -1 nojplik
-rw-r—r— 1 root root 0 May   6 16:48 mojplik
linux-q8od: ~/cwiczenia #

Jak widzimy po ponownym użyciu polecenia touch data i czas utworzenia naszego pliku uległ zmianie.

Polecenie touch służy do uaktualniania czasu ostatniej modyfikacji pliku i ustawiania go na czas bieżący. Jest to czasem bardzo przydatne gdy posługujesz się aplikacją, która wykonuje działania na plikach zmodyfikowanych po określonej dacie. Takim przypadkiem może być praca programów archiwizujących i tworzących kopie zapasowe.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.