Inne działy

 

 

Linux kopiowanie i przenoszenie katalogów

 

Kopiowanie katalogów: cp -r

Polecenie cp także dysponuje trybem rekursywnym. Jeśli wydasz polecenie cp -r, wówczas będzie ono traktowało wszystkie nazwy źródłowe jako nazwy katalogów i skopiuje je rekursywnie do katalogu docelowego. W tym celu należy wpisać polecenie cp w następującej postaci:

cp -r <źródło1> <źródło2> ... <katalog docelowy>

 

Na przykład:

linux-q8od:# ls
.bash_history .config .gnupg .kbd .kdn bin inst-sys kat1 kat2
linux-q8od:# cp kat2 katalog
cp: onitting directory *kat2*
linux-q8od:# ls
.bash_history .config .gnupg .kbd .kdn bin inst-sys kat1 kat2
linux-q8od:# cp -r kat2 katalog
linux-q8od:# ls
.bash_history .config .gnupg .kbd .kdn bin inst-sys kat1 kat2 katalog
1inux-q8od:#

 


 

Przenoszenie katalogów polecenie mv

 Jeżeli chcemy przenieść katalog w inne miejsce naszego systemu pliku musimy użyć polecenia mv. Powiniśmy zastosować następującą składnię tego polecenia:

mv <katalog źródłowy> <katalog docelowy>

Na przykład:

linux-q8od:# ls
.bash_history .config .gnupg .kbd .kdn bin inst-sys kat1 kat2 katalog
linux-q8od:# mv katalog kat1
1inux-q8od:# ls
.bash_history .config .gnupg .kbd .kdn bin inst-sys kat1 kat2
linux-q8od:# ls kat1
katalog
linux-q8od:#

 Ograniczenie polecenia mv. Polecenie mv może służyć też do przenoszenia i zmieniania nazw katalogów, przy czym składnia polecenia jest dokładnie taka sama, jak w przypadku plików po prostu należy wpisać nazwy katalogów zamiast nazw plików. Niestety polecenie mv ma pewne ograniczenie. Nie może ono przenosić katalogów pomiędzy fizycznie różnymi urządzeniami. 

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.