Inne działy

 

 

Usuwanie plików polecenie rm

Do usuwania plików służy polecenie rm. Aby za jego pomocą usunąć plik należy zastosować polecenie w następujący sposób:

rm <plik1> <plik2>

Można jednocześnie usunąć dowolną liczbę plików

Na przykład: najpierw utworzymy kilka plików w katalogu kat1

linux-q8od:/katl # touch nojpliki nojplik2 nojplik3 pliki plik2 plik3
linux-q8od:/kat1 # ls
mojplik1 mojplik2 mojplik3 pliki1 plik2 plik3
linux-q8od:/kat1 # rm mojplik1
linux-q8od:/kat1 # ls
mojplik2 mojplik3 plik1 plik2 plik3
linux-q8od:/kat1 # rm -i mojplik2
rn: remove regular empty file *mojplik2'? y
linux-q8od:/kat1 # ls
mojplik3 plik1 plik2 plik3
linux-q8od:/kat1 # rm *
linux-q8od:/kat1 # ls
linux-q8od:/kat1 #

 W powyższym przykładzie najpierw utworzyliśmy kilka testowych plików następnie za pomocą polecenia rm usunęliśmy plik mojplik1 następnie zastosowaliśmy polecenie rm -i czyli w trybie interaktywnym gdzie musieliśmy potwierdzić usunięcie pliku a na końcu zastosowaliśmy polecenie rm * to polecenie usunęło wszystkie pliki jakie znajdywały się w katalogu kat1.

Uwaga: Polecenie rm ma wielkie możliwości, których powinniśmy się obawiać to ostatnia postać polecenia jaką użyliśmy  naszym przykładzie rm * Można powiedzieć, że zastosowanie tego polecenia w katalogu głównym z uprawnieniami roota spowoduje usunięcie wszystkich plików z naszego systemu plików!

Przy zastosowaniu polecenia rm -i na ekranie może się pojawić pytanie proszące o potwierdzenie usunięcia pliku. Jest to środek bezpieczeństwa, który służy do upewnienia się, że naprawdę chcesz usunąć plik. Jeśli chcemy usunąć plik wciskamy klawisz y.

Opcje polecenia rm:

  • i tryb interaktywny, który powoduje, że polecenie rm prosi o potwierdzenie przed usunięciem każdego pliku
  • f tryb siłowy, który powoduje, że polecenie rm będzie usuwać pliki niezależnie od ustawionych zezwoleń.
  • r tryb rekursywny jest to niezwykle drastyczna opcja. Po wydaniu tego polecenia usunie ono określony katalog i całą jego zawartość

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.