Inne działy

 

 

Procesy w systemie Linuks

Przechodzimy na konsolę wirtualną i wpisujemy następujące polecenie:

 

Unux-q8od:/home/root # ps a
PID TTY STAT TIME COMMAND
773 tty7 Ss+ 0:25 /usr/bin/Xorg -br :0 vt7 -nolisten tcp -auth /var/Ub/xd^/authdir/authfiles/A:0-QNLll_a
1773 ttyl Ss+ 0:00 -bash
17895 tty6 Ss+ 0:00 /sbin/agetty tty6 38400
17916 pts/1 Ss 0:00 /bin/bash
17932 pts/1 S 0:00 SU
17936 pts/1 S 0:00 bash
17951 pts/1 R+ 0:00 ps a
Tinux-q8od:/home/root # |

 

Polecenie ps a wypisuje na ekranie procesy aktualnie uruchomione w systemie i dotyczące (opcja a) wszystkich użytkowników. Rozszerzoną informację o procesach uzyskamy poprzez wydanie komendy:

 

linux-q8od:/home/root # ps au
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 773 0.8 12.6 101400 64000 tty7 Ss+ 18:30 0:28 /usr/bin/Xorg -br :0 vt7 -nolisten tcp -auth /var/lib/xdm/authdir/authfiles
root 1773 0.0 0.3 3892 1640 ttyl Ss+ 18:32 0:00 -bash
root 17895 0.0 0.1 1904 648 tty6 Ss+ 18:57 0:00 /sbin/agetty tty6 38400
domownik 17916 0.0 0.4 4224 2068 pts/1 Ss 18:58 0:00 /bin/bash
root 17932 0.0 0.3 4052 1996 pts/1 S 18:58 0:00 su
root 17936 0.0 0.4 4212 2392 pts/1 S 18:58 0:00 bash
root 18170 100 0.1 2616 896 pts/1 R+ 19:23 0:00 ps au
linux-q8od:/home/root #

 

Każdemu procesowi odpowiada jeden wiersz powyższego kodu. Poszczególne pola oznaczają:

USER - nazwa użytkownika

PID - identyfikator procesu

%CPU - procent czasu procesora wykorzystywany przez proces

%MEN - Procent pamięci fizycznej wykorzystywanej przez proces

SIZE - wirtualna wielkość procesu w kilobajtach

RSS - Wielkość części rezydentnej procesu w kilobajtach

TTY - identyfikator terminala sterującego

STAT - bieżący stan procesu S-uśpiony, R-wykonywany

START - moment uruchomienia procesu (godzina:minuty)

TIME - skumulowany czas procesora zużyty przez proces

COMMAND - polecenie.

 

Aby zobaczyć wszystkie procesy działające w komputerze należy wpisać następujące polecenie:

#ps aux | more

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.