Inne działy

 

 

Linux zamykanie systemu

 

 Do zamknięcia systemu stosujemy polecenie shutdown. Do wykonania tego polecenia jest uprawniony jedynie użytkownik root. Składnia polecenia shutdown jest następująca:

shutdown [-r | -c | -h] czas [wiadomość dla użytkowników]

Opcja -h (halted) oznacza zamknięcie systemu z wyłączeniem komputera. Opcja -r (reboot) oznacza zamknięcie systemu i restart komputera, a opcja -c (cancel) umożliwia odwołanie uprzednio wydanego polecenia shutdown. Oczywiście zastosowanie opcji -c ma sens jedynie gdy parametr czas nie został ustawiony na now (teraz).

Parametr czas może być podany w postaci hh:mm (np 19:30) czyli zamknij system o godzinie 19:30. Parametr czas można także podać w formie +m, co oznacza np +20, że zamknięcie systemu nastąpi za 20 minut.

Przyklad:

# shutdown -r now

Polecenie to spowoduje natychmiastowe zamknięcie systemu.

# shutdown -h +10 Za 10 nastąpi wyłączenie komputera

System zostanie wyłączony za 10 minut.

 

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.