Inne działy

 

 

Język C pętla for

Zauważmy, że jeśli potrzebujemy wykonać pewną ilość operacji, która w gruncie rzeczy różni się tylko argumentem to nie potrzebujemy wpisywać wszystkich tych instrukcji w kodzie programu. Wystarczy użyć jednej z dostępnych metod zapętlenia fragmentu kodu i tam wpisać daną instrukcję.

Pętla for umożliwia ona wpisanie ustawiania zmiennej, sprawdzania warunku i inkrementowania zmiennej w jednej linijce co często zwiększa czytelność kodu.

Konstrukcja pętli for wygląda następująco:

 

for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3) {
/* instrukcje do wykonania w pętli */
}
/* dalsze instrukcje */

Jak widać, pętla for znacznie różni się od tego typu pętli, znanych w innych językach programowania. Opiszemy
więc, co oznaczają poszczególne wyrażenia:

  • wyrażenie1 — jest to instrukcja, która będzie wykonana przed pierwszym przebiegiem
    pętli. Zwykle jest to inicjalizacja zmiennej, która będzie służyła jako “licznik” przebiegów pętli.
  • wyrażenie2 — jest warunkiem zakończenia pętli. Pętla wykonuje się tak długo, jak
    prawdziwy jest ten warunek.
  • wyrażenie3 — jest to instrukcja, która wykonywana będzie po każdym przejściu pętli.
    Zamieszczone są tu instrukcje, które zwiększają licznik o odpowiednią wartość.

Przykład pętli for:

#include <stdio.h>
main()
{
int x;
/* Pętla wykonuje się dopóki x < 10, i zwieksza x o 1 za każdym przebiegiem pętli */
for (x = 0; x < 10; x++){
/* Należy pamiętać, że warunek pętli jest sprawdzany przed
ponownym wykonaniem pętli. W rezultacie, gdy x = 10 wykonanie pętli zostaje przerwane
*/
printf("%d\n",x);
}
getchar();
}

Ten program pokazuje bardzo prosty przykład pętli for x jest ustawione na zero, dopóki x jest mniejszy od 10 to następuje wywołanie instrukcji printf, aby wyświetlić wartość zmiennej x i dodaje jeden do x, aż warunek zostanie spełniony. Pamiętaj również, że wartość zmiennej jest zwiększana już przy pierwszym uruchomieniu pętli.

W pierwszej kolejności w pętli for wykonuje się wyrażenie1. Wykonuje się ono zawsze, nawet jeżeli warunek przebiegu pętli jest od samego początku fałszywy. Po wykonaniu wyrażenie1 pętla for sprawdza warunek zawarty w wyrażenie2, jeżeli jest on prawdziwy, to wykonywana jest treść pętli for, czyli najczęściej to co znajduje się między klamrami, lub gdy ich nie ma, następna pojedyncza instrukcja. W szczególności musimy pamiętać, że sam średnik też jest instrukcją — instrukcją pustą. Gdy już zostanie wykonana treść pętli for, następuje wykonanie wyrażenie3. Należy zapamiętać, że wyrażenie3 zostanie wykonane, nawet jeżeli był to już ostatni obieg pętli.

Poniżej trochę bardziej zaawansowany program z pętlą for sprawdzający liczby pierwsze:

 

#include <stdio.h>

main()
{
int n,c;

printf("Wprowadz liczbe\n");
scanf("%d",&n);

if ( n == 2){
printf("Liczba pierwsza.\n");
} else {
for (c=2; c<=n-1; c++){
if( n % c == 0 ){
break;
}
}
if ( c != n ){
printf("To nie jest liczba pierwsza.\n");
} else {
printf("Liczba pierwsza.\n");
}
}
return 0;
}

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.