Inne działy

 

 

Język C instrukcja while

 

Często zdarza się, że nasz program musi wielokrotnie powtarzać ten sam ciąg instrukcji. Aby nie przepisywać wiele razy tego samego kodu można skorzystać z tzw.pętli. Pętla wykonuje się dotąd, dopóki prawdziwy jest warunek.

while (warunek) {
     /* instrukcje do wykonania w pętli */
}
/* dalsze instrukcje */

Całą zasadę pętli zrozumiemy lepiej na jakimś działającym przykładzie. Załóżmy, że mamy obliczyć kwadraty liczb od 1 do 10. Piszemy zatem program:

int main ()
{
int a = 1;
while (a <= 10) { /* dopóki a nie przekracza 10 */
printf ("%d\n", a*a); /* wypisz a*a na ekran*/
++a; /* zwiększamy a o jeden*/
}
return 0;
}

 

Po analizie kodu mogą nasunąć się dwa pytania:

 

  • Po co zwiększać wartość a o jeden? Otóż gdybyśmy nie dodali instrukcji zwiększającej a, to warunek zawsze byłby spełniony, a pętla “kręciłaby” się w nieskończoność.
  • Dlaczego warunek to “a<= 10” a nie “a!=10”? Odpowiedź jest dość prosta. Pętla sprawdza warunek przed wykonaniem kolejnego “obrotu”. Dlatego też gdyby warunek brzmiał “a!=10” to dla a=10 jest on nieprawdziwy i pętla nie wykonałaby ostatniej iteracji, przez co program generowałby kwadraty liczb od 1 do 9, a nie do 10.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.