Inne działy

 

 

Dyrektywa include

Najpopularniejsza dyrektywa, wstawiająca w swoje miejsce treść pliku podanego w nawia-sach ostrych lub cudzysłowie. Składnia:

Przykład 1


#include <plik_naglowkowy_do_dolaczenia>


Za pomocą #include możemy dołączyć dowolny plik — niekoniecznie plik nagłówkowy.


Przykład 2


#include "plik_naglowkowy_do_dolaczenia"


Jeżeli nazwa pliku nagłówkowego będzie ujęta w nawiasy ostre, to kompilator poszuka go wśród własnych plików nagłówkowych (które najczęściej się znajdują w podkatalogu ,,includes” w katalogu kompilatora). Jeśli jednak nazwa ta będzie ujęta w podwójne cudzysłowy, to kompilator poszuka jej w katalogu, w którym znajduje się kompilowany plik (można zmienić to zachowanie w opcjach niektórych kompilatorów). Przy użyciu tej dyrektywy można także wskazać dokładne położenie plików nagłówkowych poprzez wpisanie bezwzględnej lub względnej ścieżki dostępu do tego pliku nagłówkowego.


Przykład 3 — ścieżka bezwzględna do pliku nagłówkowego w Linuksie i w Windowsie


Opis: W miejsce jednej i drugiej linijki zostanie wczytany plik umieszczony w danej lokalizacji


#include "/usr/include/plik_nagłówkowy.h"
#include "C:\\borland\includes\plik_nagłówkowy.h"


Przykład 4 — ścieżka względna do pliku nagłówkowego


Opis: W miejsce linijki zostanie wczytany plik umieszczony w katalogu ,,katalog1”, a ten katalog jest w katalogu z plikiem źródłowym. Inaczej mówiąc, jeśli plik źródłowy jest w katalogu ,,/home/user/dokumenty/zrodla”, to plik nagłówkowy jest umieszczony w katalogu "/home/user/dokumenty/zrodla/katalog1”


#include "katalog1/plik_naglowkowy.h"


Przykład 5 — ścieżka względna do pliku nagłówkowego


Opis: Jeśli plik źródłowy jest umieszczony w katalogu ,,/home/user/dokumenty/zrodla”, to plik nagłówkowy znajduje się w katalogu ,,/home/user/dokumenty/katalog1/katalog2/”


#include "../katalog1/katalog2/plik_naglowkowy.h"

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.