Inne działy

 

 

Język C pliki a strumienie

 

Można zauważyć, że do zapisu do pliku używamy funkcji fprintf, która wygląda bardzo podobnie do printf — jedyną różnicą jest to, że w fprintf musimy jako pierwszy argument podać identyfikator pliku. Nie jest to przypadek obie funkcje tak naprawdę robią tak samo. Używana do wczytywania danych z klawiatury funkcja scanf też ma swój odpowiednik wśród funkcji operujących na plikach jak nietrudno zgadnąć, nosi ona nazwę fscanf.


W rzeczywistości język C traktuje tak samo klawiaturę i plik są to źródła danych, podobnie jak ekran i plik, do których można dane kierować. Jest to myślenie typowe dla systemów typu UNIX, jednak dla użytkowników przyzwyczajonych do systemu Windows albo języków typu Pascal może być to co najmniej dziwne. Nie da się ukryć, że między klawiaturą i plikiem na dysku zachodzą podstawowe różnice i dostęp do nich odbywa się inaczej jednak funkcje języka C pozwalają nam o tym zapomnieć i same zajmują się szczegółami technicznymi. Z punktu widzenia programisty, urządzenia te sprowadzają się do nadanego im identyfikatora. Uogólnione pliki nazywa się w C strumieniami.
Każdy program w momencie uruchomienia “otrzymuje” od razu trzy otwarte strumienie:

 

  • stdin(wejście)
  • stdout(wyjście)
  • stderr(wyjście błędów)


(aby z nich korzystać należy dołączyć plik nagłówkowy stdio.h)

Pierwszy z tych plików umożliwia odczytywanie danych wpisywanych przez użytkownika, natomiast pozostałe dwa służą do wyprowadzania informacji dla użytkownika oraz powiadamiania o błędach. Warto tutaj zauważyć, że konstrukcja:


fprintf (stdout, "Hej, ja działam!") ;
jest równoważna konstrukcji
printf ("Hej, ja działam!");
Podobnie jest z funkcją scanf():
fscanf (stdin, "%d", &zmienna);
działa tak samo jak
scanf("%d", &zmienna);

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.