Inne działy

 

 

Suma, różnica, iloczyn, iloraz oraz instrukcje cin i cout

 

// Suma, różnica, iloczyn, iloraz oraz instrukcje cin i cout

#include <iostream>
#include <conio.h>


using namespace std;

int main()
{
int liczba1,liczba2,wynik;
cout<<"\n Wprowadz pierwsza liczbe calkowita\n ";
cin>>liczba1;
cout<<"\n Wprowadz druga liczbe calkowita\n ";
cin>>liczba2;
wynik=liczba1+liczba2;
cout<<"\n Suma wynosi: "<<liczba1<<" + "<<liczba2<<" = "<<wynik<<endl;
wynik=liczba1-liczba2;
cout<<"\n Roznica wynosi: "<<liczba1<<" - "<<liczba2<<" = "<<wynik<<endl;
wynik=liczba1*liczba2;
cout<<"\n Iloczyn wynosi: "<<liczba1<<" * "<<liczba2<<" = "<<wynik<<endl;
wynik=liczba1/liczba2;
cout<<"\n Iloraz wynosi: "<<liczba1<<" : "<<liczba2<<" = "<<wynik<<endl;
getch();
return 0;
}

 Plik zapisz z rozszerzeniem .cpp

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.