Inne działy

 

 

Kod Pythona

 

Teraz możemy zobaczyć prawdziwe korzyści interpretera Pythona.

 

>>> 2 + 4
6
>>> 5 * 56
280
>>> 5 -45
-40
>>>

 

Interpreter Pythona może być używany jako kalkulator. Każde wyrażenie jest wykonywany od razu, a wynik jest wyświetlany na ekranie.

>>> a = 3
>>> b = 4
>>> a**b
81
>>> a == b
False
>>> a < b
True
>>>

 Możemy zdefiniować zmienne i wykonywać operacje na nich.

>>> import random
>>> dir(random)
['BPF', 'LOG4', 'NV_MAGICCONST', 'RECIP_BPF', 'Random', 'SG_MAGICCONST',
'SystemRandom', 'TWOPI', 'WichmannHill', '_BuiltinMethodType', '_MethodType',
'__all__', '__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', '_acos',
'_ceil', '_cos', '_e', '_exp', '_hexlify', '_inst', '_log', '_pi', '_random',
'_sin', '_sqrt', '_test', '_test_generator', '_urandom', '_warn',
'betavariate', 'choice', 'expovariate', 'gammavariate', 'gauss',
'getrandbits', 'getstate', 'jumpahead', 'lognormvariate', 'normalvariate',
'paretovariate', 'randint', 'random', 'randrange', 'sample', 'seed',
'setstate', 'shuffle', 'uniform', 'vonmisesvariate', 'weibullvariate']
>>>

Tutaj możemy importować moduł random. Z funkcją dir() możemy eksplorować moduł random.

Przy pomocy specjalnego ciągu  __doc__ możemy otrzymać pomoc na określoną funkcję.

>>> print random.seed.__doc__
Initialize internal state from hashable object.

None or no argument seeds from current time or from an operating
system specific randomness source if available.

If a is not None or an int or long, hash(a) is used instead.
>>>

 Polecenie locals() pokazuje nasze obecne nazwy lokalne.

>>> locals()
{'__builtins__': <module '__builtin__' (built-in)>, '__name__': '__main__',
'random': <module 'random' from '/usr/lib/python2.5/random.pyc'>, '__doc__': None}
We can see the random module, that we have previously imported.
Możemy zobaczyć losowe moduły, który mięliśmy wcześniej zaimportowane.
>>> class Car:
... pass
...
>>> def function():
... pass
...
>>> for i in range(5):
... print i
...
0
1
2
3
4
>>>

 Możemy definiować własne klasy, funkcje lub używać sterowania przepływem struktur. Nie możemy zapominać o wcięciach kodu. Na zakończenie każdego z tych bloków kodu, możemy wpisać dwa razy klawisz enter.

>>> import os
>>> os.getcwd()
'/home/vronskij/programming/python'
>>> os.system('ls')
empty.pyc fibonacci.pyc ifyouwantme~ monica old perl.pl
ruby.rb stopiter.py tests works

 Tutaj możemy zaimportować moduł os, który współdziała z systemem operacyjnym.

Na koniec chcemy wyjść z interpretera. Możemy opuścić interpreter na kilka sposobów:
•    Ctrl + D
•    quit()

Również można wyjść z interpretera programowo.

>>> raise SystemExit
$

 lub

>>> import sys
>>> sys.exit()
$

Interpreter jest zakończony.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.