Inne działy

 

 

Python typ liczbowy

 

 Nie mam zamiaru wyjaśniać  co to jest liczba. To jest filozoficzne pytanie. Zapytaj Pitagorasa. Zakładam, wszyscy wiemy, że mają jakieś pojęcie, co to jest liczba.

W języku programowania Python mamy liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe i liczby zespolone.

Jeśli pracujemy z liczbami całkowitymi, mamy do czynienia z różnymi liczbami. Użyjemy liczb całkowitych aby policzyć jabłka.

 

#!/usr/bin/python

# jablka.py

# ilość koszy
kosze = 16

# Liczba jabłek w koszu
jablek_w_koszu = 24

# Mamy całkowitą liczbę jabłek
total = kosze * jablek_w_koszu

print " To w sumie ", total, "jabłek"

 

W naszym skrypcie obliczamy ilość jabłek. Używamy w tym celu operacji mnożenia.

$ ./jablka.py
To w sumie 384 jabłek

Powyżej dane wyjściowe skryptu.

Liczby zmiennoprzecinkowe, są odzwierciedleniem rzeczywistych liczb w informatyce. Liczby rzeczywiste są używane do ciągłego pomiaru ilości. Powiedzmy, że sprinter 100 m pobiegł w 9.87s. Jaka jest jego prędkość w km/h?

 

#!/usr/bin/python

# sprinter.py

# 100m to 0.1 km

dystans = 0.1

# 9.87s is 9.87/60*60 h

czas = 9.87 / 3600

predkosc = dystans / czas

print " Średnia prędkość " \
" sprintera wynosi " , predkosc, "km/h"

 

Aby uzyskać prędkość, podzieliliśmy odległość przez czas.

print " Średnia prędkość " \
      " sprintera wynosi " , predkosc, "km/h"

Znak \ jest nazywany znakiem anulowania. Znak anulowania zmienia znaczenie znaku nowej linii. Widzimy kod w dwóch liniach, ale interpreter widzi znak nowej linii i widzi tą linię tylko w jednym wierszu. Bez znaku anulowania interpreter będzie stosował wcięcia.

$ ./sprinter.py
Średnia prędkość sprintera wynosi 36.4741641337 km/h

To dane wyjściowe skryptu sprinter. 36.4741641337 jest zmiennoprzecinkową liczbą.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.