Inne działy

 

 

Python typ danych string

 

 String jest to typ danych reprezentujący dane tekstowe w programach komputerowych. Prawdopodobne jeden z najważniejszych typów danych w programowaniu.

Ciągi w Pythonie mogą być tworzone za pomocą pojedynczego cudzysłowu, podwójnego cudzysłowu i potrójnego cydzysłowu. Kiedy używamy potrójnego cudzysłowu, ciąg może obejmować kilka linii bez użycia znaku anulowania.

#!/usr/bin/python

# strings.py

a = " ostrzezenie "
b = ' ewakuacja '
c = """
requiem
dla

miasta
"""

print a
print b
print c

 

W naszym przykładzie możemy przypisać trzy literały ciągów znaków do zmiennych a, b, c. I możemy wydrukować je na konsoli.

$ ./strings.py
ostrzezenie
ewakuacja

requiem
dla

miasta

To dane wyjściowe skryptu strings.py.

Podczas pracy z ciągami znaków, możemy użyć znaku ucieczki. Sekwencje znaków specjalnych, mają określony cel, gdy używamy ich w ciągu.


 print "   bbb\raaa" # prints aaabbb

Sekwencja \r powrot karetki jest znakiem sterującym końcem linii, i oznacza powrót do początku wiersza.

#!/usr/bin/python

# strofy.py

print "Incompatible, it don't matter though\n'cos someone's bound to hear my cry"
print "Speak out if you do\nYou're not easy to find"

 

Znak kontrolny nowa linia \n, rozpoczyna nowy wiersz tekstu.

$ ./ strofy.py
Incompatible, it don't matter though
'cos someone's bound to hear my cry
Speak out if you do
You're not easy to find

Następnie przyjrzymy się znakowi kontrolnemu klawiszowi backspace.

print "Python\b\b\booo" # prints Pytooo

znak \b przenosi kursor o jeden znak wstecz. W naszym przypadku używamy trzy znaki backspace, aby usunąć trzy litery i zastąpić je trzema znakami o.


print "Wysokie\tniebo" # wyśwwietla Wysokie        niebo

Tabulator poziomy \t wstawia pustą przestrzeń pomiędzy tekstem.

"Johnie's dog"
'Johnie\'s dog'

Pojedyncze i podwójne cudzysłowy mogą być zagnieżdżane. Lub w przypadku, gdy używamy tylko pojedyncze cudzysłowy, możemy użyć backslesha znaku ucieczki aby wyświetlić pojedynczy cudzysłów.

print "Orzeł ", len("Orzeł"), " znaki"

Możemy użyć funkcji len(), aby obliczyć długość ciągu znaków.

Jeśli możemy dołączyć r do ciągu znaków, otrzymujemy ciąg surowy. Sekwencje znaków specjalnych nie są interpretowane.

 

#!/usr/bin/python

# raw.py

print r" Inny świat\n"

 $ ./raw.py
Inny świat\n

Mamy ciąg znaków ze znakiem nowej linii.

W następnym przykładzie pokażemy mnożenie ciągu i łączenie.

#!/usr/bin/python

# string2.py

print " Orzeł " * 5

print " Orzeł " " Sokół "

print " Orzeł " + "i " + " Sokół "

Operacja * powtarza ciąg n razy. W naszym przypadku pięć razy. Dwa literały ciągów znaków obok siebie są automatycznie łączone. Możemy również użyć + operatora, aby połączyć ciągi.

$ ./string2.py

Orzeł Orzeł Orzeł Orzeł Orzeł
Orzeł Sokół
Orzeł i Sokół

To dane wyjściowe skryptu string.py.

Język programowania Python posiada kilka typów danych wbudowanych do pracy z kolekcjami wartości. Obecnie są to krotki, listy, zestawy i słowniki.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.