Inne działy

 

 

Wprowadzenie do SQL

SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań

 • Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania i sterowania danymi w relacyjnych bazach danych
 • Powstał w firmie IBM pod koniec lat 70-tych
 • Występuje w produktach większości firm produkujących oprogramowanie do zarządzania bazami danych
 • Polecenia SQL mają postać podobną do zdań  w języku angielskim
 • Pomimo prób standaryzacji istnieje szereg różnych dialektów SQL
 • SQL używany jest jako standardowe narzędzie umożliwiające dostęp do danych w różnych środowiskach, z różnym sprzętem komputerowym i różnymi systemami operacyjnymi
 • Język  SQL jest niewrażliwy na rejestr czcionki, czyli wielkie i małe litery nie są rozróżniane

 SQL zapewnia obsługę:

 • – zapytań - wyszukiwanie danych w bazie
 • – operowania danymi - wstawianie, modyfikowanie i usuwanie
 • – definiowania danych  - dodawanie do bazy danych nowych tabel
 • – sterowania danymi - ochrona przed niepowołanym dostępem
 • Użytkownik określa operacje jakie mają  być wykonane nie wnikając w to, jak mają być wykonane
 • Najprostsza postać zapytań w SQL  służy do wybierania rekordów pewnej tabeli, które spełniają  określony w zapytaniu warunek
 • Taki typ zapytania stanowi odpowiednik operatora selekcji w algebrze relacyjnej
 • Takie najprostsze zapytanie, jak zresztą  prawie wszystkie zapytania w tym języku, konstruuje się  za pomocą trzech słów kluczowych:  SELECT, FROM i  WHERE

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.