Inne działy

 

 

Rzutowanie i selekcja

 Z wybranych rekordów można eliminować dane, które nie są potrzebne.

Tabelę  uzyskaną jako wynik zapytania można rzutować na pewne kolumny, czyli ograniczyć w tabeli wynikowej liczbę kolumn.

Postać  zapytania:


SELECT nazwy-kolumn
FROM nazwa-tabeli
WHERE  warunek;

Przykład instrukcji wybierającej kolumny zawierające imię i nazwisko (wszystkie rekordy) z tabeli  NAZWISKA


SELECT IMIE, NAZWISKO
FROM NAZWISKA;

Wybór jak wyżej lecz jedynie rekordów, dla których pole STANOWISKO spełnia warunek sformułowany w klauzuli WHERE:


SELECT IMIE, NAZWISKO, MIASTO
FROM NAZWISKA
WHERE  STANOWISKO = ‘PROGRAMISTA’;

 

Postać  polecenia:


SELECT Imię, Nazwisko, Stanowisko, Pensja
FROM NAZWISKA
WHERE  (Stanowisko ='Informatyk' OR         
Stanowisko = 'Dyrektor')  AND  Pensja >= 4900;

Z tabeli  NAZWISKA zostaną wybrane rekordy zawierające kolumny:
Imię , Nazwisko , Stanowisko  i Pensja - pracowników zatrudnionych na stanowiskach Informatyk i Dyrektor, których pensja jest równa, bądź  większa od 4900 zł

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.