Inne działy

 

 

Operatory logiczne w klauzuli WHERE

 Operacje wykonywane w klauzuli WHERE podlegają zasadom logiki boolowskiej - wynik przyjmuje zawsze jedną z wartości: prawda lub fałsz.

W przypadku, gdy wynik wyrażenia to prawda, wiersz jest wybierany, w przeciwnym przypadku – pomijany.

Operator AND zwraca wynik prawda, gdy wyrażenia po obu stronach operatora są prawdziwe - jeżeli choć jedno z nich jest nieprawdziwe, wtedy całe wyrażenie zwraca jako wynik wartość fałsz.

Operator OR zwraca wynik prawda, gdy jedno z wyrażeń po prawej lub po lewej stronie operatora jest prawdziwe - gdy oba wyrażenia są prawdziwe, wynik też przyjmuje wartość prawda.

Operatora  NOT używamy do zaprzeczenia wartości wyrażenia.

Wielokrotne operatory logiczne mogą być wykorzystywane do utworzenia złożonych instrukcji WHERE, w których wykorzystywanych jest kilka wyrażeń jednocześnie.

Formułując takie wyrażenia należy pamiętać o priorytecie operatorów w celu zapewnienia poprawności obliczenia wartości wyrażenia.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.