Inne działy

 

 

Klauzula IN

 Wzrost złożoności zapytań powoduje trudności z ustaleniem kolejności wykonywanych operacji – konieczne staje się stosowanie nawiasów wykorzystywanych do grupowania wyrażeń w klauzuli WHERE.

Język SQL dysponuje kilkoma dodatkowymi elementami, które znacznie upraszczaja zapytania z wieloma operatorami logicznymi.

Klauzula IN zastępuje wiele operatorów OR w instrukcjach sprawdzających, czy wybrana grupa wartości znajduje się w kolumnie.

Operator IN określa, czy wartość testowana jest identyczna z przynajmniej jedną z wartości z listy.

Przyklad ilustruje jak można uprościć zapytanie:  

 

SELECT Imie, Nazwisko, Pensja, Miasto
FROM NAZWISKA
WHERE  Miasto  IN ('Gdansk', 'Gdynia')  AND  Pensja  IS NOT NULL
ORDER BY  Nazwisko  DESC;

 

Klauzula NOT IN

Wartość logiczna wyrażenia zawartego wewnątrz klauzuli  IN można zaprzeczyć operatorem  NOT

Klauzula IN wybiera wszystkie wiersze, w których wartość testowana jest równa jednej z wartości umieszczonych na liście

NOT IN wybiera te wiersze, w których wartość testowana jest różna od każdej wartości z listy

Przykład zapytania wybierającego wszystkich pracowników nie mieszkających w Gdańsku ani w Gdyni, którzy mają  ustalone pensje:

SELECT Imie, Nazwisko, Pensja, Miasto
FROM NAZWISKA
WHERE  Miasto  NOT IN ('Gdansk','Gdynia') AND  Pensja  IS NOT NULL
ORDER BY  Nazwisko  DESC;

Klauzula NOT IN może być zastąpiona przez operator  AND

SELECT Imie, Nazwisko, Pensja, Miasto
FROM NAZWISKA
WHERE  Miasto <> 'Gdansk' AND  Miasto <> 'Gdynia'  AND
Pensja IS NOT NULL
ORDER BY  Nazwisko  DESC;

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.