Inne działy

 

 

Klauzula BETWEEN

Klauzule BETWEEN i jej zaprzeczenie, NOT BETWEEN, wykorzystujemy do sprawdzenia, czy wartość należy lub nie należy do określonego przedziału wartości

Klauzula BETWEEN służy do sprawdzenia, czy wartość należy do podanego zakresu z uwzględnieniem wartości granicznych

Może być zastąpiona przez dwa porównania połączone operatorem AND

Przykład zapytania wyszukującego wszystkich pracowników których pensje mieszczą  się  w przedziale  1900-3900 zł , posortowane rosnąco wg pensji:

SELECT Imie, Nazwisko, Pensja, Miasto
FROM NAZWISKA
WHERE  Pensja  BETWEEN 1900  AND  3900
ORDER BY  Pensja;

 

NOT BETWEEN

Sprawdza czy podana wartość znajduje się poza określonym przedziałem

Działanie tej instrukcji może być zastąpione dwoma porównaniami połączonymi instrukcją  OR

Sprawdzając czy liczba znajduje się pomiędzy innymi liczbami, logiczne wydaje się, że musi być ona większa od dolnej wartości i mniejsza od górnej wartości

Przykład zapytania wyszukującego pracowników mających pensje niższe od 1900 i wyższe od 3900 zł:

SELECT  Imie , Nazwisko, Pensja, Miasto
FROM NAZWISKA
WHERE Pensja  NOT BETWEEN 1000 AND 3900
ORDER BY Pensja;

 

BETWEEN i inne typy danych

BETWEEN stosuje się również, żeby sprawdzić czy podana data i czas należą do podanego zakresu

BETWEEN można stosować również przy operacjach na łańcuchach, podobnie jak zwykle operatory porównania

Postać zapytania wybierającego pracowników, których nazwiska zaczynają się od liter między 'C' a 'M':

SELECT Imie, Nazwisko, Pensja, Miasto
FROM NAZWISKA
WHERE  Nazwisko  BETWEEN 'D'  AND  'N'
ORDER BY  Pensja;

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.