Inne działy

 

 

Klauzula WHERE z operatorem LIKE

Działa na kolumnach zawierających wartości łańcuchowe.

Operator LIKE sprawdza czy wartość tekstowa odpowiada podanemu wzorcowi, umożliwia więc wykonywanie częściowych porównań, takich jak „zaczynający się od tekstu”, „kończący się na tekście”, lub „zawierający tekst”

Tworząc wzorce stosuje się znaki wieloznaczne:
 % - zastępuje sekwencję  dowolnych znaków o długości  n (gdzie n może być zerem)
 _ - odpowiada jednemu znakowi w przeszukiwanym tekście

 W Accessie
 * - zastępuje sekwencję dowolnych znaków o długości n (gdzie n może być zerem)
 ? – odpowiada jednemu znakowi

Ogólna postać polecenia z operatorem  LIKE:

WHERE tekst LIKE wzorzec

 

Przykład operatora LIKE

 Postać  zapytania wyszukującego wszystkie rekordy, w których w polu Nazwisko występuje sekwencja znaków  'ma':

SELECT  Imie, Nazwisko, Pensja, Miasto
FROM NAZWISKA
WHERE Nazwisko LIKE '*ma*'
ORDER BY  Nazwisko;

 

Postać zapytania, które wyszuka wszystkie rekordy, gdzie druga litera nazwiska jest "o":

SELECT  Imie , Nazwisko, Pensja, Miasto
FROM NAZWISKA
WHERE Nazwisko LIKE '?o*'
ORDER BY  Nazwisko;

 

Operator LIKE zmniejsza wydajność realizacji zapytań.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.