Inne działy

 

 

Klauzula GROUP BY

Klauzula GROUP BY automatycznie dzieli wyniki zapytania na wybrane kategorie.


Umożliwia grupowanie wyników względem zawartości wybranej kolumny.

Jeżeli użyjemy w zapytaniu jednocześnie funkcji agregujacej dla innej kolumny, to funkcja ta dokona obliczeń dla kategorii określonych w klauzuli GROUP BY


Jest bardzo ważne, aby kolumna, względem której dokonujemy podziału na kategorie, znajdowała się w części deklaracyjnej wyrażenia SELECT

Postać zapytania robiącego zestawienie wypłat pensji dla poszczególnych miast:

SELECT Miasto,  SUM (Pensja) AS SUMA
FROM NAZWISKA      
GROUP BY  Miasto;

Klauzula GROUP BY działa ze wszystkimi funkcjami agregującymi.


Przy pomocy klauzuli GROUP BY można tworzyć grupy i podgrupy, w zależności od tego czy wybrana jest więcej niż jedna kolumna.


Postać polecenia dająca w wyniku, w jakich miastach występują jakie stanowiska:

SELECT  Miasto, Stanowisko
FROM NAZWISKA       
GROUP BY  Miasto, Stanowisko
ORDER BY  Stanowisko;

 

GROUP BY stosowane rzem z WHERE

Klauzule WHERE można użyć łącznie z GROUP BY, aby ograniczyć ilość wierszy zanim będą dzielone na grupy i podgrupy.


Można dla poprzedniego zapytania wprowadzić ograniczenie na stanowiska, na których pensja jest większa od 4 000 zł.

Postać zapytania:


SELECT Miasto, Stanowisko
FROM NAZWISKA
WHERE  Pensja > 4000 
GROUP BY  Miasto, Stanowisko
ORDER BY  Stanowisko;

Przykład zapytania o sumę do wypłaty w poszczególnych miastach:

SELECT Miasto, SUM (Pensja) AS WYPLATA
FROM NAZWISKA     
GROUP BY  Miasto
ORDER BY  Miasto;

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.