Inne działy

 

 

Tworzenie tabeli - CREATE TABLE

Do zdefiniowania nowej tabeli używamy instrukcji  CREATE TABLE, której najprostsza instrukcja wygląda następująco:

CREATE TABLE Nazwa_tabeli
(nazwa_kolumny typ_danych[(rozmiar)],
nazwa_kolumny typ_danych[(rozmiar)],
...)

Każda kolumna musi mieć określony typ danych.

Dla większości typów danych wymagane jest także określenie rozmiaru.

W instrukcji  CREATE TABLE  istnieje możliwość zdefiniowania klucza głównego, określenie relacji z innymi tabelami, wprowadzenie ograniczeń na wartości kolumn itp.

Typ danych determinuje nie tylko sposób przechowywania danych na dysku, ale co ważniejsze, sposób interpretacji tych danych.

Niemniej ważne są wymagania dotyczące zajmowania pamięci.

Marnotrawstwem byłoby zarezerwowanie 255 bajtów dla pola, które wykorzystuje tylko 2 bajty, a z drugiej strony zarezerwowanie 5 bajtów dla numeru telefonu, może nie być wystarczające.

Relacyjne bazy danych dostarczają bardzo bogaty zestaw typów danych.

Istnieją typy danych tekstowych, liczby, typy określające czas oraz obiekty, dane binarne czy duże teksty.

Każda baza danych posiada swoje własne zestawy typów danych, mogące się różnic pomiędzy sobą nazwami
Niektóre systemy baz danych udostępniają również podtypy, jak np. dla typu liczbowego, może to być liczba całkowita, zmiennoprzecinkowa czy waluta.

Większość baz danych obsługuje podstawowe typy, choć pomiędzy różnymi produktami nie ma pełnej zgodności.

Cztery kategorie typów: dane łańcuchowe, numeryczne, określające czas i duże obiekty.

Dane łańcuchowe mogą przechowywać właściwie każdy typ danych z zastrzeżeniem, ze dane te są traktowane tylko jako łańcuch znaków.

Dane numeryczne i określenia czasu umożliwiają wykonywanie działań matematycznych oraz innych funkcji do przetwarzania danych.

Duże obiekty, służą do gromadzenia dużych ilości informacji - są one traktowane odmiennie od innych typów danych, np. nie można porównywać takich obiektów.

Ważna różnica miedzy typami danych polega na sposobie traktowania ich przez język SQL - dane łańcuchowe, określenia czasu i duże obiekty muszą być w instrukcjach SQL zawarte w pojedynczych cudzysłowach, natomiast dane numeryczne nie są zapisywane w cudzysłowach.

W większości baz danych mamy do dyspozycji dwa rodzaje typów łańcuchowych o ustalonej długości i o zmiennej długości.

Ustalona długość powoduje zawsze rezerwacje takiej samej ilości pamięci, bez względu na wymagania danych, natomiast zmienna długość zużywa tylko tyle pamięci, ile jest potrzebne dla konkretnej wartości.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.