Inne działy

 

 

Przykład tworzenia nowej tabeli

Postać  polecenia, tworzącego tabelę o nazwie NOWA, w której kluczem głównym jest pole  Nr_ident , a kluczem kandydującym jest pole Telefon:
CREATE TABLE PRACOWNICY   definicja nazwy tabeli
(Nr_ident  INTEGER,                 pole typu całkowitego
Zawód CHAR(20) ,                   pole znakowe o stałej długości
Telefon  VARCHAR( 15),           pole znakowe o zmiennej długości
Data_rozp  DATE,                    pole zapamiętujące datę i czas
Premia MONEY ,                      pole walutowe
Prawo_jazdy LOGICAL,             pole typu logicznego
Uwagi MEMO,                          pole dużego obiektu znakowego
UNIQUE (Telefon),                   definicja klucza kandydującego
PRIMARY KEY(Nr_ident))          definicja klucza głównego

Można definiować klucze również w linii definiującej kolumnę
np.: (Nr_ident  INTEGER PRIMARY KEY,
Klucze obce - klauzula  REFERENCES  służy do ustalenia relacji miedzy pomiędzy tabelami.

 

Odrzucanie wartości NULL - zapobiega wprowadzaniu wartości NULL do kolumny. Użycie NOT NULL w definicji kolumny wymusza podanie wartości dla takiej kolumny przy każdym wprowadzaniu nowego wiersza.

Zapobiega to zmianie wartości na NULL przy aktualizacji danych w tabeli.

Taki sam efekt daje zdefiniowanie klucza głównego.

Postać polecenia tworzącego tabelę z ustaleniem relacji miedzy polem Nr_ident  z tabeli  PRACOWNICY z polem  Numer z tabeli  NAZWISKA  oraz zabezpieczeniem przed wartościami NULL dla pól Zawód  i  Data_rozp:

  CREATE TABLE NOWA
    (Nr_ident  INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES  Nazwiska(Numer),
  Zawód            CHAR(20) NOT NULL,
  Telefon           VARCHAR( 15),
  Data_rozp       DATE NOT NULL ,
  Premia            MONEY ,
  Prawo_jazdy    LOGICAL,
  Uwagi              MEMO)

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.