Inne działy

  

Sqlite3 narzędzie wiersza poleceń

W tej części kursu SQLite pokażemy jak używać narzędzie wiersza poleceń sqlite3.

W kursie sqlite3 jest opisane w następujący sposób: sqlite3 jest programem pracującym w terminalu opartym na bibliotece SQLite typu front-end, który może wykonywać zapytania interaktywnie i wyświetlać wyniki w wielu formatach. sqlite3 może być również wykorzystywane w kryptach i innych aplikacjach w celu zapewnienia funkcji przetwarzania wsadowego.

 

Narzędzie sqlite3

Biblioteka SQLite zawiera proste narzędzie wiersza poleceń o nazwie sqlite3 (lub sqlite3.exe dla systemów Windows), które pozwala użytkownikowi ręcznie wpisywać i wykonywać polecenia SQL na bazie danych SQLite.

Na przykład, aby utworzyć nową bazę danych SQLite o nazwie "EX1" składającą się z jednej tabeli o nazwie "TBL1", możesz to zrobić w następujący sposób: uruchamiamy program sqlite3 z parametrem oznaczającym nazwę bazy danych, jeśli baza nie istnieje to jest tworzona, a gdy już istniej jest otwierana do edycji.

 

$ sqlite3 ex1
SQLite version 3.7.11 2012-03-20 11:35:50
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>

 

Tworzenie tabeli

 

sqlite> CREATE TABLE tbl1 (one varchar(10), two smallint); 

 

Wstawianie danych

 

sqlite> INSERT INTO tbl1 VALUES ('cześć',10);
sqlite> INSERT INTO tbl1 VALUES('żegnaj,20);

 

Wyświetlanie danych

 

sqlite> SELECT * FROM tbl1;
cześć|10
żegnaj|20
sqlite>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.