Inne działy

  

Tworzenie, zmienianie i usuwanie tabel

W tej części kursu SQLite, będziemy pokazywać definicję danych języka (DDL) bazy danych SQLite. DDL składa się z instrukcji SQL, które definiują strukturę bazy danych. Schemat określa strukturę bazy danych w formalnym języku zapytań SQL. W relacyjnych bazach danych, schemat określa tabele, widoki, indeksy, relacje lub wyzwalacze.

 

SQLite obsługuje trzy następujący wyrażenia DDL:

  • CREATE
  • ALTER  TABLE
  • DROP

W SQLite wyrażenie CREATE służy do tworzenia tabel, indeksów, widoków i wyzwalaczy. Instrukcja ALTER TABLE słuzy do zmieniania struktury tabeli. Polecenie DROP usuwa tabele, indeksy, widoki i wyzwalacze.

Polecenia CREATE i DROP

Polecenie CREATE służy do tworzenia tabel. Jest również używane do tworzenia indeksów, widoków i wyzwalaczy.

Aby utworzyć tabelę, możemy jej nadać nazwę i nazwę dla kolumn zawartych w tabeli. Każda kolumna może mieć jeden z definiowanych typów danych:

  • NULL - Wartość jest wartością NULL
  • INTEGER - liczba całkowita
  • REAL - wartość zmiennoprzecinkowa
  • TEXT - ciąg tekstowy
  • BLOB - typ danych, który umożliwia przechowywanie dużych ilości danych binarnych jako pojedynczy obiekt takich jak grafika, muzyka czy filmy.

 

sqlite> CREATE TABLE Testing(id integer);
sqlite> .schema Testing
CREATE TABLE Testing(id integer);

 Tworzymy prostą tabelę o nazwie Testing korzystając z instrukcji CREATE TABLE. Polecenie .schema pokazuję formalną definicję struktury tabeli.

 

sqlite> .table
Names    Testing  cars   
sqlite> DROP TABLE Testing;
sqlite> .table
Names  cars

Możemy zweryfikować istnienie tabeli za pomocą polecenia .table Następna instrukcja DROP TABLE usuwa tabelę Testing z bazy danych.

 

ALTER TABLE

SQLite ograniczony podzbiór poleceń ALTER TABLE. Polecenie ALTER TABLE w SQLite pozwala użytkownikowi zmieniać nazwę tabeli lub dodanie nowej kolumny do istniejącej tabeli. Nie jest możliwe, aby zmienić nazwę kolumny, usunąć  kolumnę, albo dodać lub usunąć ograniczenia z tabeli.

sqlite> .schema Names
CREATE TABLE Names(Id integer, Name text);

Mamy tabelę o nazwie Names, którą chcemy zmienić.

 

sqlite>ALTER TABLE Names RENAME TO Przyjaciele

Zmieniliśmy nazwę tabeli Names na Przyjaciele

 

sqlite> .schema Przyjaciele
CREATE TABLE "Przyjaciele"(Id integer, Name text);

Powyższym poleceniem sprawdziliśmy schemat zmienionej tabeli

 

Teraz na przykład chcemy dodać do tabeli nową kolumnę.

sqlite> ALTER TABLE Przyjaciele ADD COLUMN Email text;

Powyższe polecenie dodaje nową kolumnę o nazwie Email do tabeli Przyjaciele

 

sqlite> .schema Przyjaciele
CREATE TABLE "Przyjaciele"(Id integer, Name text, Email text);

Powyżej widzimy nową strukturę tabeli Przyjaciele


W tej części kursu SQlite nauczyliśmy się tworzenia, zmieniania i usuwania tabel.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.