Inne działy

 

 

Tworzenie zmiennych w VB.NET

Dlaczego mówimy o zmiennych? Czym jest zmienna?

 W Visual Basicu jak i większości języków programowania, często musisz przechować w pamięci komputera różne dane i operować na nich. Jeśli chcesz przechować dwie liczby, to można je umieścić w zmiennych i "powiedzieć" Visual Basic, aby je dodał. Ale nie można tego zrobić bez zmiennych.

 Tak więc zmienna to miejsce w pamięci komputera. Pomyśl o tym tak: zmienna to pusty karton. Teraz wyobraź sobie, że masz bardzo duży pokój, a w tym pokoju masz całe mnóstwo pustych kartonów. Każdy karton to pojedyncza zmienna. Aby dodać dwie liczby razem musisz napisać pierwszą liczbę na kartce i włożyć ją do pustego pudełka. Wpisz drugą liczbę i umieść ten drugi kawałek papieru w innym kartonowym pudełku.

Teraz, z wszystkich tysięcy pustych kartonów dwa z nich zawierają kawałki papieru z liczbami na nich. Aby pomóc Ci zapamiętać, które z tysięcy pudełek posiadają nasze liczby, umieść naklejkę na każdym z dwóch pudełek. Zapis "liczba 1" na pierwszym pudełku i "liczba2" na drugim pudełku.

Co my naprawdę tak zrobiliśmy? Otóż, stworzyliśmy obszar w pamięci (pokój i kartony), w którym ma dwa pola, w których przechowujemy nasze liczby(dwie zmienne). Mamy również podane nazwy dla każdej z nich, tak abyśmy mogli zapamiętać, gdzie one są przechowywane.

Teraz możemy to sprawdzić:

 

Dim liczba1 As Integer
Dim liczba2 AS Integer

liczba1 = 3
liczba2 = 5

 To kod Visual Basica. W ten sposób w VB tworzymy zmienne.

Oto składnia deklaracji zmiennej:

 Dim

Słowo kluczowe Visual Basic. Za pomocą tego słowa deklarujesz, utworzenie zmiennej. Po prostu musisz zapamiętać, aby rozpoczynać swoje deklaracje zmiennych słowem Dim

liczba1

Jest to nazwa zmiennej. Po słowie Dim Visual Basic oczekuje nazwy zmiennej. Możesz nadać zmiennej prawie dowolną nazwę. Ale istnieje kilka słów zarezerwowanych, których VB nie pozwoli użyć. To dobra praktyka, aby dać zmiennej nazwę odpowiednią do tego, co ma zawierać zmienna.

As Integer

Informujemy Visual Basic, że zmienna będzie typu liczba całkowita (Integer)

liczba1 = 3

Znak równości nie jest właściwie znakiem równości. Znak = oznacza przypisanie wartości. Mówimy Visual Basicowi, że ma przypisać wartość 3 do zmiennej liczba1.

 

Teraz masz podstawowe pojecie o tym, czym są zmienne, teraz należałoby napisać kawałek kodu, aby je przetestować. Najpierw jednak rzućmy okiem na nasze pierwsze okno kodowania.

Aby ułatwić życie, mamy zamiar umieścić przycisk na naszej formie. Po kliknięciu na przycisku, powinno zostać wyświetlone okno pop-up.

 

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.