Inne działy

 

 

Dodanie przycisku na formie w Visual Basic

 Zamiast podwójnego kliknięcia narzędzia przycisku w przyborniku, aby dodać formant do formy, poznamy inny sposób jak to zrobić.

Z formularzem wyświetlonym w środowisku Visual Basic Design, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij na przycisk narzędzia w przyborniku lewym przyciskiem myszki, ale kliknij tylko raz
 • Najedź myszką na pusty obszar formy - wskaźniki myszki zmieni się w krzyżyk
 • Naciśnij i przetrzymaj lewy przycisk myszy
 • Przeciągnij i opuść na wybrane miejsce na formie
 • Puść przycisk myszy, gdy jesteś zadowolony z wielkości
 • Przycisk jest umieszczony na formie

Możesz użyć powyższej metody do umieszczania większości kontrolek na formie - jak etykiety, przyciski, pola tekstowe itp.

Kontrolka Button, tak jak wszystkie inne inne kontrolki, które do tej pory używaliśmy ma swoją własną listę właściwości. Jedną z tych właściwości jest właściwość Text. W tej chwili przycisk ma wartość "Button1". Możesz to zmienić na cokolwiek innego.

 • Kliknij przycisk, aby go zaznaczyć
 • Kliknij na Text w oknie właściwości
 • Kliknij w polu obok słowa Text
 •  Usuń słowo "Button1"
 • Wpisz "Dodaj dwie liczby"
 • Kliknij ponownie na formie

Teraz dodaj pole tekstowe do formy za pomocą jednej z metod opisanych powyżej.

Forma powinna teraz wyglądać następująco:

Właściwość Font przycisku również została zmieniona, w taki sam sposób, jak zmienialiśmy właściwość Font dla Label i TextBox.

Aby otrzymać nasz pierwszy kod, kliknij dwukrotnie swoją kontrolkę przycisku. Pojawi się okno, które powinno wyglądać jak poniżej:

 Jeżeli kod nie mieści się w jednej linijce, można go przenieść do następnej linijki używając w miejscu przeniesienia znaku podkreślenia(_).

Skoncentrujemy się teraz na miejscu gdzie kursor miga. Poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku, kursor będzie sie znajdował pomiędzy: Private Sub i End Sub.

Oto kod, w którym się znaleźliśmy:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

...

End Sub

 

Private

Private oznacza, że żadna inna część programu nie może widzieć tego kodu z wyjątkiem naszego przycisku.

 

Sub

Słowo kluczowe Visual Basic, mówi   procedurze, która może być uruchomiona

 

Button1

To jest nazwa naszego przycisku. Można pomyśleć, że usunęliśmy słowo "Button1", kiedy zmienialiśmy właściwość Text, więc dlaczego Visual Basic twierdzi, że nadal nazywa się Button1? Ponieważ jest to inna właściwość przycisku o nazwie Name, Visual Basic może zmienić nazwę przycisku dla Ciebie.

 

_Click()

To jest coś co nazywa się zdarzeniem. innymi słowy, gdy przycisk zostanie kliknięty, zdarzenie click będzie wykonane rzem z kodem w nim zawartym

 

End Sub

Podprogram kończ się tutaj. To oznacza koniec naszego kodu.

 

Nie martw się, jeśli nie rozumiesz wszystkiego. Wszystko stanie się jaśniejsze później. Dodamy, nasz kod w następnym artykule.

 

 

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.