Inne działy

 

 

Pierwszy kod w VB.NET

 

Właściwość Text kontrolki

 W poprzednim artykule, po prostu zaprojektowaliśmy formę i zobaczyliśmy po raz pierwszy okno z kodem. Teraz dodamy jakiś kod.

Kliknij myszką na pustej linii poniżej Private Sub Button1_Click ale przed End Sub. Wpisz następujący kod:

        Dim liczba1 As Integer
Dim liczba2 As Integer
Dim odpowiedz As Integer

liczba1 = 3
liczba2 = 6

odpowiedz = liczba1 + liczba2

MsgBox(odpowiedz)

 

Po wpisaniu całego kodu, twoje okno z kodem powinno wyglądać następująco:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim liczba1 As Integer
Dim liczba2 As Integer
Dim odpowiedz As Integer

liczba1 = 3
liczba2 = 6

odpowiedz = liczba1 + liczba2

MsgBox(odpowiedz)


End Sub

 

Zanim zastanowimy się, co się dzieje w tym kodzie, zapisz swoją pracę, a następnie kliknij na Debug -> Sart z menu Visual Basica lub wciśnij klawisz F5 na klawiaturze. Spowoduje to uruchomienie programu, kliknij na przycisk i zobacz jak tera powinien wyglądać twój program:

 

Zatrzymaj program i powróć do środowiska projektowego. Jeżeli nie widzisz kodu, możesz kliknąć na zakładkę na górze okna jak na obrazu poniżej:

Kliknij na Form1.vb aby zobaczyć okno z kodem.

OK, co się tam wydarzyło? No cóż mamy po prostu napisany program, który dodaje dwie liczby, a my wyświetlamy wynik za pomocą okna komunikatu - to jest nasz pierwszy prawdziwy program. Wyjaśnijmy teraz nasz kod:

  • Zaczęliśmy od słowa Dim, wskazując Visual Basicowi, że chcemy zadeklarować zmienną
  • Następnie nadaliśmy zmiennej nazwę (liczba1)
  • Następnie wskazaliśmy na typ zmiennej jako liczba całkowita (As Integer)
  • Następnie w ten sam sposób zadeklarowaliśmy dwie kolejne zmienne

Po zadeklarowaniu trzech zmiennych, oto co zrobiliśmy:

Przypisaliśmy wartość 3 do pierwszej zmiennej i wartość 6 do drugiej zmiennej. Aby umieścić coś w zmiennej należy użyć znaku równości (=). Ale tak naprawdę nie jest to znak równości - jest to operator przypisania.

liczba1 = 3

liczba2 = 6


Następna część jest bardziej skomplikowana, ale nie aż tak bardzo. Co chcieliśmy zrobić to dodać dwie liczby do siebie. Więc wpisaliśmy następujący kod:

liczba1 + liczba2

 VisualBasic już wie, jak wykonać to działanie w tradycyjny sposób matematyczny za pomocą znaku (+). Co VisualBasic będzie robić, to zobaczy co mamy zapisane w pierwszej zmiennej i drugiej zmiennej następnie sprawdza jaki jest wpisany znak i wykonuje w naszym przypadku dodawanie.

Wynik dodawania VisualBasic zapisał w naszej trzeciej zmiennej czyli wydaliśmy polecenie: "Po zakończeniu zsumowania dwóch zmiennych liczba1 i liczba2, zapisz wynik w zmiennej odpowiedz. Tak więc linia wygląda następująco:

odpowiedz = liczba1 + liczba2

oznacza to: "dodaj zmienną o nazwie liczba1 do zmiennej o nazwie liczba2 następnie zapisz wynik w zmiennej odpowiedz".

Pomyśl wykonujemy działanie z prawej strony znaku = a następnie przypisujemy wynik po lewej stronie znaku =.

W końcowej części naszego programu wykorzystaliśmy wbudowane w VisualBasic okno komunikatu MsgBox. Dowiemy się o nim więcej później. Na razie myśl o nim jako poręcznym sposobie wyświetlania wyników.

Okna komunikatów są bardzo przydatne, gdy chcesz, aby wyświetlić wynik jakiegoś kodu. Ale mamy pola tekstowe na formie i również dobrze możemy ich użyć.

Więc usuń linię: MsgBox(odpowiedz) i wpisz słowo TextBox1, a następnie wpisz kropkę. Powinieneś zobaczyć rozwijane menu. Jest to lista właściwości i metod pola tekstowego, które możesz użyć.

 Przewiń w dół, aż pojawi się słowo "Text". kliknij dwukrotnie na atrybut "Text" i rozwijane menu zniknie (jest to tak zwana technologia inteligentnych podpowiedzi zwana IntelliSense jest to bardzo przydatne narzędzie. To oznacza, że można wybrać właściwości lub metody z listy bez konieczności wpisywania czegokolwiek.)

Wybrałeś właściwość "Text", którą także można wybrać w oknie właściwości, tutaj wybraliśmy właściwość w trakcie kodowania, ale można także ustawić tą właściwość w trakcie projektowania. Ale wynik jest ten sam.

Aby przypisać wartość, wpisz znak równości, a następnie wpisz wartość właściwości "Text". Chcemy przypisać wartość zmiennej o nazwie odpowiedz, aby się pojawiała w polu tekstowym. Oto jak powinien wyglądać kod:

TextBox1.Text = odpowiedz

Okno kodu powinno teraz wyglądać tak:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim liczba1 As Integer
Dim liczba2 As Integer
Dim odpowiedz As Integer

liczba1 = 3
liczba2 = 6

odpowiedz = liczba1 + liczba2

TextBox1.Text = odpowiedz

End Sub

 Uruchom program ponownie i naciśnij przycisk na formie. Powinieneś zobaczyć liczbę 9 w polu tekstowym.

OK, czas na pierwsze ćwiczenie. Nie są one zbyt bolesne i mamy nadzieje, że będzie dobrym sposobem na utrwalenie wiedzy o zmiennych. A po za tym programowanie to pisanie przykładów a nie gadanie o nim. A więc zaczynamy!

 

Ćwiczenie

 Usuń wartości 3 i 6 i zastąp je własnymi liczbami.

Wykonanie

Usuń znak plus między liczba1 i liczba2 i zastąp je kolejno znakami mnożenia (*), odejmowania (-), dzielenia(/)

Zadeklaruj nową zmienną całkowitą. Nadaj jej nazwę liczba3. Przypisz jej wartość 12. Pomnóż wartość zmiennej przez wartość zmiennej odpowiedz. Wyświetl wynik w polu tekstowym.

 

 W następnej lekcji poznamy zmienne tekstowe typu String

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.