Inne działy

 

 

Zmienne tekstowe typu String

W poprzednie lekcji nauczyliśmy się trochę o zmiennych, czym one są i jak je utworzyć. Dowiedzieliśmy się o zmiennych typu Integer (liczby całkowite). Ale co jeśli nie chcemy używać zmiennych liczbowych. Teraz poprosimy aby nasz program poprosił użytkowników o wpisanie imienia i nazwiska. Nazwy nie są liczbami, więc co mamy zrobić? Musimy użyć zmiennych typu String.

Co to jest String? String to ciąg znaków, który jest tekstem. Jeżeli chcemy aby VisualBasic przechowywał tekst w zmiennej musimy użyć słowa "string". Aby zadeklarować zmienną do przechowywania tekstu musimy użyć As String. Jeśli w zmiennych chcemy przechowywać imię i nazwisko, możemy zadeklarować dwie zmienne jak poniżej:

Dim Imie As String

Dim Nazwisko As String

Znowu zaczęliśmy od słowa Dim. Następnie nazwaliśmy naszą pierwszą zmienną jako Imie. Następnie używamy deklaracji As String oznaczającej zmienną tekstową.

Więc mamy zadeklarowane zmienne. Ale nie przypisaliśmy do nich jeszcze żadnej wartości. Wartość do zmiennej przypisujemy za pomocą znaku równości =. Możemy teraz przypisać wartości do zmiennych

Imie = "Stefan"

Nazwisko = "Żeromski"


Powyżej informujemy VisualBasic aby przypisał słowo Stefan do zmiennej Imie i Żeromski do zmiennej Nazwisko. Zwróć uwagę na znaki cudzysłowu wokół wartości zmiennych. VisualBasic potrzebuje pary cudzysłowu, zanim będzie mógł zidentyfikować tekst, ciąg znaków.

Pamiętaj: Jeśli przechowujesz tekst w zmiennej, nie zapomnij o cudzysłowach!

Aby przetestować to wszystko dodaj nowy przycisk do formy. Ustaw właściwość Text przycisku na "zmienna tekstowa". Forma będzie wyglądać tak:

 

Kliknij dwukrotnie nowy przycisk, i następnie dodaj następujący kod:

Dim Imie As String
Dim Nazwisko As String
Dim PelneDane As String

Imie = "Stefan"
Nazwisko = "Żeromski"

PelneDane = Imie & Nazwisko

TextBox1.Text = PelneDane

Okno z kodem powinno wyglądać następująco:

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

Dim Imie As String
Dim Nazwisko As String
Dim PelneDane As String

Imie = "Stefan"
Nazwisko = "Żeromski"

PelneDane = Imie & Nazwisko

TextBox1.Text = PelneDane

End Sub

 

 Powyżej jest linia, która wymaga wyjaśnienia:

PelneDane = Imie & Nazwisko

W linii tej łączymy dwie zmienne ze sobą. Robimy to za pomocą znaku & (ampersand). Ampersand jest używany do łączenia ciągów tekstowych. Proces ten nazywa się konkatenacja.

Gdy VisualBasic łączy dwa ciągi znaków razem to mówimy "zapisz wynik w zmiennej PelneDane. Potem każemy VisualBasicowi wyświetlić wynik w naszym polu tekstowym.

Uruchom program i przetestuj go.

Gdy program jest uruchomiony, kliknij przycisk i zobacz co się dzieje. Powinien wyglądać jak poniżej:

 

 Pole tekstowe wyświetla tekst zapisany w naszych zmiennych "Stefan" i "Żeromski". Połączyliśmy je znakiem (&) ampersand. Ale jak widać, te dwa słowa są faktycznie połączone w jedno słowo. Możemy dodać odstęp pomiędzy słowami za pomocą spacji. Zmień wiersz PelneDane = Imie & Nazwisko na następujacy:

PelneDane = Imie & " " & Nazwisko

 

Ćwiczenie

Usuń jeden z symboli (&) ampersand z tej linii w kodzie:

PelneDane = Imie & " " &Nazwisko

Przesuń kurs do linii poniżej. Należy zauważyć, że część kodu zostanie podkreśloną łamaną linią o kolorze niebieskim:

VB informuje, że ma problemy z tą linią kodu. Jeśli przetrzymasz kursor myszy na niebieską linią, VB stara się przedstawić wyjaśnienie:

Wyjaśnie VB jest niekiedy tajemnicze. Ale wiesz, że istnieje problem. Jeśli uruchomisz kod, otrzymasz następujący komunikat:

Kliknij na przycisk No. Powróć i popraw kod.

Rzeczy do zapamiętania:

  • Nazwy zmiennych nie mogą zawierać spacji. Tak więc zmienna DrugieImie jest poprawna ale Drugie Imie spowoduję błąd
  • Podczas wprowadzania tekstu do zmiennej, nie zapomnij otoczyć go znakami cudzysłowu
  • Pamiętaj o umieszczeniu odpowiedniej ilości znaków & przy łączeniu zmiennych

W następnym artykule będziemy się uczyć jak przypisać tekst z pola tekstowego do zmiennych tekstowych.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.