Inne działy

 


Więcej o zmiennych w VB.NET

 

Zmienne VB NET

Spotkaliśmy się do tej pory z dwoma typami zmiennych jak dotąd - As String i As Integer . Ale istnieje sporo więcej typów, które można użyć. Zacznijmy od analizy zmiennych numerycznych.

Rozpocznij nowy projekt w tej sprawie. Jeśli masz otwarty stary projekt, można kliknąć File -> Close na pasku menu. Powrócisz do Start Page. Kliknij New Project. W oknie dialogowym, podaj nazwę projektu .

Umieść pole tekstowe i przycisk na nowej formie. Zmienić właściwości pola tekstowego na następujące

Nazwa: txtLiczby Czcionka: MS Sans Serif, Bold, 10 Tekst : wystarczy usunąć domyślny text w  TextBox1 i pozostawić puste pole tekstowe.

Zmień właściwości przycisku na następujące:

Tekst: Odpowiedzi Czcionka : MS Sans Serif, Bold, 10

Kliknij na samym formularzu, i zmienić jego właściwość Text  "Wynik testu". Formularz powinien wyglądać mniej więcej tak:

 

Dwukrotnie kliknij na przycisk, aby otworzyć okno kodu. Wpisz następujący kod do procedury przycisk ( Button1_Click):

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim testLiczby As Short

testLiczby = Val(txtLiczby.Text)

MsgBox(testLiczby)

End Sub

 Zauważ, że pojawił się nowy typ zmiennej  - As Short. Oznacza to "Short Integer". Zobaczymy, co robi. Polecenie Val  konwertuje tekst na liczby.

Uruchom program. Choć jest on uruchomiony, wykonaj następujące czynności:

  • Wpisz liczbę 1 w polu tekstowym i kliknij przycisk 'Odpowiedź"
  • Liczba 1 powinna zostać wyświetlona w oknie komunikatu
  • Dodaj liczbę 2 do pola tekstowego i kliknij przycisk
  • Liczba 12 powinna zostać wyświetlona w oknie komunikatu
  • Dodaj liczbę 3 do pola tekstowego i kliknij przycisk
  • liczba 123 powinna zostać wyświetlona w oknie komunikatu
  • Dodawaj kolejno liczby i klikaj na przycisk aby wyświetlić okno komunikatu

Ile wpisałeś liczb w polu tekstowym zanim został wyświetlony komunikat o błędzie? Kliknij Break aby go się pozbyć:

 Można było wpisać  całkiem bezpiecznie 12345 . Kiedy wpisano 123456 i kliknięto przycisk, to został wyświetlony komunikat o błędzie.

Po kliknięciu przycisku Break nastąpi powrót do środowiska kodowania. Zobaczysz linię problemu podświetlone na żółto:

 Ale twój program będzie nadal działać. Więc kliknij Debug> Stop Debugging , aby powrócić do normalnego okna kodu.

Przepełnienie się dzieje, gdy próbujesz umieścić zbyt wiele informacji w zmiennej, która nie potrafi ich obsłużyć.

Powodem, że dostaliśmy komunikat o błędzie, po zaledwie 6 liczbach jest typ zmiennej. Mieliśmy taki kod:

Dim testLiczby As Short

 Typ Short sprawia, że mamy kłopot. Jeśli skorzystasz z typu Short dozwolone są tylko liczby do określonej wartości. Zakres zmiennej typu Short jest od -32 768 do 32 767. Gdy wpisaliśmy 6 liczb, Visual Basic zdecydował, o przekroczeniu zakresu. Jeśli uruchomisz program, a następnie wprowadzisz 32768, dostaniesz ten sam komunikat o błędzie przepełnienia. Jeśli zmienisz go jeszcze raz na -32769, otrzymasz komunikat o błędzie również.

Więc jakie jakie rozwiązanie? Zmienić typ oczywiście!

Zmień typ na następujący:

Dim testLiczby As Integer

Teraz uruchom program i spróbuj ponownie, dodając cyfry jedną po drugiej do pola tekstowego, a następnie klikając przycisk. Jak daleko doszłeś?

Jeśli rozpocząłeś od 1 i dodajesz liczby w sekwencji, zapewne doszłeś do 1234567890. Jeszcze jedna cyfra i Visual Basic dał wam komunikat o błędzie przepełnienia, prawda? To dlatego, że typ zmiennych z As Integer również ma ograniczenia. Zakres jaki można korzystać z typu zmiennej As Integer  jest od -2147483648 do 2147483647. Jeśli chcesz naprawdę dużą liczbę używać można użyć typu Long.

Dim testLiczby As Long

Ale to dotyczy tylko liczb całkowitych. Zostaw swoją zmienną nadal jako As Integer. Uruchom ponownie program i wprowadź wartość 143.45 do swojego pola tekstowego. Naciśnij przycisk i zobaczyć co się dzieje.

VB będzie odcinać wartości po przecinku. Jeśli chcesz pracować z liczbami zmiennoprzecinkowymi  (0.45), istnieją trzy typy, które można wykorzystać:

Dim testLiczby As Single

Dim testLiczby As Double

Dim testLiczby As Decimal

Typ Single i Double to typy  pojedynczej precyzji i podwójnej precyzji liczb. Jeśli chcesz robić obliczenia naukowe, i trzeba być naprawdę dokładnym, a następnie użyj typ Double, a nie Single: jest bardziej dokładny.

Typ Decimal jest przydatny, gdy chcesz mieć dokładną liczbę miejsc po przecinku. Ten typ nie jest tak dokładny jak typ Double.

Pod względem miejsca zajmowanego w pamięci komputera, typ Short używa 2 bajty, Integer używa 4 bajty,  typ Long wykorzystuje 8 bajtów, typ Single używa 4 bajty, typ Double używa 8 bajtów, a typ Decimal wykorzystuje 16 bajtów.

 

Ćwiczenie

Napisz program do obliczania następującej sumy.

0.123345678 * 1234

Użyj typu Single, a dopiero potem zmień go na As Double . Użyj okno komunikatu, aby wyświetlić odpowiedź. Czy była liczba zaokrąglona w górę lub zaokrąglona w dół przy typie Single?

 

W dalszej części będziemy zdobywać trochę więcej praktyki za pomocą zmiennych.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.