Inne działy

 

 

Jak używać zmienne w VB.NET

W tej kolejnej części, mamy zamiar nauczyć się, jak przenieść zawartość jednego pola tekstowego do innego pola tekstowego. Będziemy także uczyć się przenosić tekst z etykiety do pola tekstowego, a zawartość pola tekstowego będziemy przesyłać na etykietę. To da nam trochę więcej praktyki przy zmiennych, i jak z nich korzystać.

Ok, rozpocznij nowy projekt Visual Basic. Powinieneś wiedzieć, jak to zrobić teraz. Ale będziemy mieć formę w kolorze szarym na ekranie. Domyślnie będzie się nazywać Form1.

Upewnij się, że formularz jest zaznaczona (Czy są białe kwadraty wokół niego?), Kliknij  właściwość Name w oknie Właściwości. Zmień nazwę na frmZmienne .

Ustaw właściwość Text formularza na "przekazywanie informacji". Możesz wybrać dowolny kolor tła jeśli chcesz na formularzu, lub pozostawić go jako domyślny.

Umieść poniższe formanty w formularzu, a zmiany ich właściwości określono poniżej (UWAGA: LBL jest skrótem etykiety (label):

Textbox

Name: txtZmienne Font: MS Sans Serif, Bold, 10  usuń domyślny tekst "Text1" i pozostaw to pole puste


Etykieta (label)

Name: lblTransfer BackColor: wybrany kolor Text: tytuł etykiety Font: MS Sans Serif, Bold, 10


Przycisk

Name: btnTransfer Text: Transfer

Wysokość kontrolki zależy wyłącznie od Ciebie.

Jeśli dwukrotnie klikniesz przycisk, aby otworzyć okno kodu, widać, że pierwsza linia kodu nie pokazuje Button1_Click (ETC). Pierwsza linia powinna wyglądać:

Private Sub btnTransfer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTransfer.Click

Powodem, że tak jest, to dlatego, że zmieniła się właściwość Name przycisku. Przycisk ma teraz nazwę btnTransfer. Gdybyś chciał, mógłbyś zmienić właściwość Name z  powrotem na Button1. Następnie po dwukrotnym kliknięciu na przycisk, okno będzie wyświetlało kod i pierwsza linia będzie miała Button1_Click (etc).

Co mamy zamiar teraz zrobić, to przenieść tekst na etykiecie ("Tytuł etykiety") do naszego pustego pola tekstowego. A wszystko za pomocą kliknięcia przycisku.

Jak zobaczysz, nie ma wiele kodu do napisania.

Wpisz następujące polecenie w oknie kodu:

Private Sub btnTransfer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTransfer.Click

Dim ZawartoscEtykiety As String

ZawartoscEtykiety = lblTransfer.Text

txtZmienne.Text = ZawartoscEtykiety

End Sub

 

 Teraz uruchom program i przetestuj go. Po kliknięciu na przycisk "Transfer", należy zauważyć, że treść etykiety zostanie wstawiona w polu tekstowym:

Wyjaśnijmy teraz kod programu:

Dim ZawartoscEtykiety As String

 Tu deklarujemy zmienną ZawartoscEtykiety. Ponieważ ma ona przechowywać tekst, to zadeklarowaliśmy ją jako As String

Zawartosctykiety = lblTransfer.Text

Tu możemy umieścić coś w naszej zmiennej. Zmieniliśmy właściwość Name naszej etykiety z Label1 na lblTransfer. Label ma wiele właściwości, którymi można manipulować. Jedną z tych właściwości jest właściwość Text. Po wpisaniu słowa "lblTransfer" a następnie kropki, to pewnie widziałeś wyświetlną listę rozwijaną . Wewnątrz okienka znajduje się lista wszystkich właściwości i metod, które posiada etykieta. Chcieliśmy manipulować właściwością Text naszej etykiety więc wybraliśmy słowo Text po kropce. Można powiedzieć "Dostęp do wartości właściwości Text etykiety lblTransfer i umieścić tę wartość w zmiennej ZawartoscEtykiety". Ponieważ nasz tekst to "tytuł etykiety ", zmienna ZawartoscEtykiety teraz przechowuje tekst "tytuł etykiety ".

 

txtZmienne.Text = ZawartoscEtykiety

 Wreszcie, chcemy przekazać to, co jest w zmiennej ZawartoscEtykiety do pola tekstowego. Nasze pole tekstowe nazywa  się txtZmienne. Ponownie, po wpisaniu kropki wyświetla się lista wszystkich właściwości, które pole tekstowe ma. Jedną jesteśmy zainteresowani jest to właściwość Text. Więc mówisz: "Weź, tekst jaki jest w zmiennej ZawartoscEtykiety, i przenieść go do właściwości Text w polu tekstowym o nazwie txtZmienne.

 

I z trzech linii kodu możemy przenieść tekst z etykiety do pola tekstowego. Ale czy możemy to zrobić w drugą stronę? Czy możemy przenieść to, co jest w polu tekstowym na etykietę? Cóż, na pewno możemy.

Dodaj kolejny przycisk do formularza. Zmień jego właściwość Name z Button1 na cmdTransferDoEtykiety i zmień właściwość Text na "Transfer do etykiety". Ponownie, mamy tylko trzy linie kodu.

Podwójnie kliknij nowy przycisk, aby otworzyć okno kodu. Następnie wpisz poniższy kod:

Dim ZawartoscTextBox As String

ZawartoscTextBox = txtZmienne.Text

lblTransfer.Text = ZawartoscTextBox

 Teraz zobacz, czy możesz pracować, i jak to działa. To samo, co w pierwszych trzech wierszach kodu: deklarujemy zmienną, przenosimy właściwości Text pola tekstowego do zmiennej, przekazujemy zmienną do właściwości Text etykiety. Uruchom program i przetestuj go. Wpisz coś w pole tekstowe, a następnie kliknij przycisk  "Transfer do etykiety".

 

 Ćwiczenie


Przycisk ma również właściwość Text. Napisz kod, aby przenieść właściwości Text przycisku do pola tekstowego. Chyba lepiej do tego ćwiczenia, jest utworzyć nowy przycisk. Ustaw jego właściwość Name na cokolwiek chcesz. I daj właściwości Text nową wartość (właściwość Text domyślnie będzie Button1 ).

Ale proces jest dokładnie taki sama jak dwa przykłady kodu powyżej -  potrzebujesz tylko 3 linijek kodu do tego ćwiczenia.

  • Zadeklaruj zmienną
  • Przeniesienie własności Text przycisku do zmiennej
  • Przenieść zmienną do pola tekstowego


W dalszej części rozpoczniemy projekt Kalkulator. To będzie trochę bardziej praktyczne doświadczenie w pracy ze zmiennymi.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.