Inne działy

 

XML Drzewo

 


Dokumenty XML tworzą strukturę drzewa, która zaczyna się elementem "root”, czyli korzeniem i gałęziami, na których znajdują się "liście".


Przykładowy dokument XML

Dokumenty XML mogą wykorzystywać własny opis i prostą składnię:

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<notatka>
 <do>Alek</do>
 <od>Janicki</od>
 <nagłówek>Przypomnienie</nagłówek>
 <wiadomość>Nie zapomnij o mnie w ten weekend!</wiadomość>
</notatka>

 

Pierwszy wiersz to deklaracja XML. Podaje wersje XML (1.0) i użyte kodowanie.

Następny wiersz opisuje element główny dokumentu (jak mówi: "ten dokument to Notatka"):

 

<notatka>

 

 

Następne 4 wiersze opisują 4 elementy podrzędne katalogu głównego (do, od, nagłówek i wiadomość):

 

<do>Alek</do>
<od>Janicki</od>
<nagłówek>Przypomnienie</nagłówek>
<wiadomość>Nie zapomnij o mnie w ten weekend!</wiadomość>

I wreszcie ostatni wiersz określa koniec elementu głównego:

 

</notatka>

 

Można założyć, z tego, że dokument XML zawiera notatkę do Alka od Janickiego.

Czy nie sądzisz, że XML jest dość samo-opisowy?


 

Dokumenty XML tworzą strukturę drzewa

Dokument XML musi zawierać element root. Ten element jest "rodzicem" wszystkich innych elementów.

Elementy w dokumencie XML tworzą drzewo dokumentu. Drzewo zaczyna się od korzenia i gałęzi na najniższym poziomie drzewa.

Wszystkie elementy mogą mieć elementy podrzędne:

 

<root>
 <child>
  <subchild>.....</subchild>
 </child>
</root>

 

Wyrażenia rodzic(parent), dziecko(child) i rodzeństwo(sibling) są używane do opisania relacji między elementami. Elementy główne mają dzieci. Dzieci na tym samym poziomie są nazywane rodzeństwem (bracia i siostry).

Wszystkie elementy mogą mieć zawartość tekstową i atrybuty (podobnie jak w HTML).


Przykład:

 

schemat xml

 

Zdjęcie powyżej przedstawia jedną książkę w XML poniżej:

 

<księgarnia>
 <książka Kategoria="Gotowanie">
  <tytuł język="pl">Zwiedzamy Włochy</tytuł>
  <autor>Alfred Pinko</autor>
  <rok>2013</rok>
  <cena>30.00</cena>
 </książka>
 <książka Kategoria="Dzieci">
  <tytuł język="pl">Harry Potter</tytuł>
  <autor>J K. Rowling</autor>
  <rok>2005</rok>
  <cena>29.99</cena>
 </książka>
 <książka Kategoria="WEB">
  <tytuł język="pl">Nauka XML</tytuł>
  <autor>Erik T. Ray</autor>
  <rok>2003</rok>
  <cena>39.95</cena>
 </książka>
</księgarnia>

 

Element główny w przykładzie jest <księgarnia>. Wszystkie elementy <książka> w dokumencie są zawarte w <księgarnia>.

Element <książka> ma 4 dzieci: <tytuł>, <autor>, <rok>, <cena>.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.