Inne działy

 

Zasady składni XML

 

Zasady składni XML są bardzo proste i logiczne. Zasady są łatwe do opanowania i łatwe w użyciu.


 

Wszystkie elementy XML muszą mieć zamykający znacznik

W HTML niektóre elementy nie muszą mieć zamykającego znacznika:

 

<p> To jest akapit.
<br />

 

W XML, jest niedozwolone pominąć znacznik zamykający. Wszystkie elementy muszą mieć znacznik zamykający:

 

<p> To jest akapit.</p>
<br />

Uwaga:Można zauważyć z poprzedniego przykładu, że deklaracja XML nie ma tagu zamykającego. To nie jest błąd. Deklaracja nie jest częścią samego dokumentu XML, i nie ma znacznika zamykającego.


 

Tagi XML rozróżniają wielkość liter

Tagi XML uwzględniają wielkość liter. Tag <Litera>różni się od znacznika <litera>.

Otwierający i zamykający tag musi być napisany w tym samym przypadku:

 

<Wiadomość> To jest niepoprawne </Wiadomość>
<wiadomość> To jest poprawne </wiadomość>

Uwaga:"Otwierający i zamykający tag" są często określane, jako "początkowe i końcowe znaczniki". Użyj, co wolisz. To jest dokładnie to samo.


 

Elementy XML muszą być prawidłowo zagnieżdżone

W HTML można zobaczyć nieprawidłowo zagnieżdżone elementy:

 

<b><i> Ten tekst jest pogrubiony i pochylony </b></i>

 

W formacie XML wszystkie elementy muszą być prawidłowo zagnieżdżone:

 

<b><i> Ten tekst jest pogrubiony i pochylony </i></b>

W przykładzie powyżej, "Prawidłowo zagnieżdżone" po prostu oznacza, że element <i> jest otwarty wewnątrz elementu <b>, i musi być zamknięty wewnątrz elementu <b>.


 

Dokument XML musi mieć element główny

Dokument XML musi zawierać jeden element, który jest rodzicem wszystkich innych elementów. Ten element jest nazywany elementem głównym (root).

 

<root>
  <child>
    <subchild>.....</subchild>
  </child>
</root>

 

Wartość atrybutu XML musi być w cudzysłowiu

Elementy XML mogą mieć atrybuty w parach nazwa / wartość, podobnie jak w HTML.

W formacie XML wartości atrybutu zawsze muszą być ujęte w cudzysłów.

Studiuj dwa dokumenty XML poniżej. Pierwszy z nich jest błędny, drugi jest poprawny:

 

<notatka data=12/11/2013>
  <do>Alek</do>
  <od>Janicki</od>
</notatka>

<notatka data="12/11/2013">
  <do>Alek</do>
  <od>Janicki</od>
</notatka>

 

Błąd w pierwszym dokumencie jest taki, że atrybut data w elemencie notatka nie jest ujęty  w cudzysłów.


 

Referencje encji

Niektóre znaki mają specjalne znaczenie w XML.

Jeśli wstawiasz znak taki jak "<" wewnątrz elementu XML, to zostanie wygenerowany błąd, ponieważ parser interpretuje to, jako początek nowego elementu.

To spowoduje wygenerowanie błędu XML:

 

<wiadomość>jeśli pensja < 1000 to </wiadomość>

Aby uniknąć tego błędu, należy zastąpić znak "<" odwołaniem do encji:

 

<wiadomość>jeśli pensja &lt; 1000 to</wiadomość>

Istnieje 5 referencji encji wstępnie zdefiniowanych w formacie XML:

&lt;

mniej niż

&gt;

większa niż

&amp;

&

ampersand 

&apos;

'

apostrof

&quot;

"

cudzysłów

Uwaga:Tylko znaki "<" i "&" są absolutnie nielegalne w XML. Większość jest legalne, ale to jest dobry zwyczaj, aby je zastąpić.


 

Komentarze w XML

Składnia pisania komentarzy w formacie XML jest podobna do HTML.

 

<!-- To jest komentarz -->

Białe spacje są zachowane w XML

HTML obcina wiele znaków spacji, do pojedynczego odstępu

HTML:

Cześć           Toni

Wyjście:

Cześć Toni

W XML odstępy w dokumencie nie są obcięte.


 

XML zapisuje nową linię jako LF

W aplikacjach systemu Windows, nowy wiersz jest zwykle przechowywany, jako para znaków: powrót karetki (CR) i nowej linii (LF). W aplikacjach systemu Unix nowy wiersz jest zwykle przechowywany, jako znak LF. Aplikacje komputerów Macintosh używają również LF do przechodzenia do nowego wiersza.

XML przechowuje nową linię jako LF.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.