Inne działy

 

XML Parser

 


Wszystkie nowoczesne przeglądarki mają wbudowany parser XML.

Parser XML przekształca dokument XML do obiektu DOM XML - które następnie mogą być zmieniane za pomocą JavaScriptu.


 

Przetwarzanie dokumentu XML

Poniższy fragment kodu przetwarza dokument XML do obiektu DOM XML:

 

if (window.XMLHttpRequest)
 {// kod dla IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
 xmlhttp=new XMLHttpRequest();
 }
else
 {// kod dla IE6, IE5
 xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
xmlhttp.open("GET","ksiazki.xml",false);
xmlhttp.send();
xmlDoc=xmlhttp.responseXML;

 

Konwersja danych XML

Poniższy fragment kodu przetwarza ciąg znaków XML do obiektu DOM XML:

 

txt="<księgarnia><książka>";
txt=txt+"<tytuł>Everyday Italian</tytuł>";
txt=txt+"<autor>Giada De Laurentiis</autor>";
txt=txt+"<rok>2005</rok>";
txt=txt+"</książka></księgarnia>";

if (window.DOMParser)
 {
 parser=new DOMParser();
 xmlDoc=parser.parseFromString(txt,"text/xml");
 }
else // Internet Explorer
 {
 xmlDoc=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
 xmlDoc.async=false;
 xmlDoc.loadXML(txt); 
 }

 

Uwaga: Program Internet Explorer używa metody LoadXml () do analizowania danych XML, a inne przeglądarki używają obiektu DOMParser.


 

Dostęp do całej domeny

Ze względów bezpieczeństwa, nowoczesne przeglądarki nie pozwalają na dostęp do wszystkich domen.

Oznacza to, że zarówno strony sieci web, jak i plik XML, który próbuje załadować, musi znajdować się na tym samym serwerze.


 

XML DOM

W następnym rozdziale dowiesz się jak uzyskać dostęp do pobierania danych z obiektu XML DOM.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.