Inne działy

 

XML DOM

 


DOM (Document Object Model) definiuje standardowy sposób dostępu do dokumentów i manipulowania nimi.


 

XML DOM

XML DOM definiuje standardowy sposób dla dostępu i zarządzania dokumentami XML.

XML DOM postrzega dokument XML w strukturze drzewiastej.

Wszystkie elementy mogą być dostępne za pośrednictwem drzewa DOM. Ich zawartość (tekst i atrybuty) mogą być zmienione lub usunięte, a nowe elementy mogą być tworzone. Elementy, ich teksty i ich atrybuty są nazywane węzłami.

Możesz dowiedzieć się więcej o modelu DOM języka XML w naszym poradniku XML DOM.


 

HTML DOM

HTML DOM definiuje standardowy sposób do uzyskiwania dostępu i manipulowania dokumentami HTML.

Wszystkie elementy HTML mogą być udostępniane za pośrednictwem HTML DOM.

Możesz dowiedzieć się więcej o HTML DOM w naszym poradniku HTML DOM.


 

Załaduj plik XML - przykład

Poniższy przykład przetwarza dokument XML ("notatka.xml") do obiektu DOM XML, a następnie wyodrębnia z niego pewne informacje za pomocą JavaScript:

Przykład

 

<html>
<body>
<h1> Uazz notatka wewnętrzna </h1>
<div>
<b>To:</b> <span id="to"></span><br />
<b>Od:</b> <span id="od"></span><br />
<b>Wiadomość:</b> <span id="message"></span>
</div>

<script>
if (window.XMLHttpRequest)
 {// kod dla IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
 xmlhttp=new XMLHttpRequest();
 }
else
 {// kod dla IE6, IE5
 xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
xmlhttp.open("GET","notatka.xml",false);
xmlhttp.send();
xmlDoc=xmlhttp.responseXML;

document.getElementById("do").innerHTML=xmlDoc.getElementsByTagName("do")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("od").innerHTML=xmlDoc.getElementsByTagName("od")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("message").innerHTML=xmlDoc.getElementsByTagName("wiadomość")[0].childNodes[0].nodeValue;
</script>

</body>
</html>

 

Uwaga!

Aby wyodrębnić tekst "Alek" z elementu <do> w powyższym pliku XML ("notatka.xml"), możemy użyć następującego kodu:

 

getElementsByTagName("do")[0].childNodes[0].nodeValue

Zauważ, że nawet, jeśli plik XML zawiera tylko jeden element <do> trzeba jeszcze określić indeks tablicy [0]. Dzieje się tak, dlatego, że element getElementsByTagName () zwraca tablicę.


 

Ładowanie danych XML - Przykład

Poniższy przykład przetwarza ciąg znaków XML do obiektu DOM XML, a następnie wyodrębnia z niego pewne informacje z JavaScript:

 

Przykład

 

<html>
<body>
<h1> Uazz.pl notatka wewnętrzna </h1>
<div>
<b>To:</b> <span id="to"></span><br />
<b>Od:</b> <span id="od"></span><br />
<b>Wiadomość:</b> <span id="message"></span>
</div>

<script>
txt="<notatka>";
txt=txt+"<do>Alek</do>";
txt=txt+"<od>Janicki</od>";
txt=txt+"<nagłówek>Pamiętaj</nagłówek>";
txt=txt+"<wiadomość> Nie zapomnij o mnie w ten weekend!</wiadomość>";
txt=txt+"</note>";

if (window.DOMParser)
 {
 parser=new DOMParser();
 xmlDoc=parser.parseFromString(txt,"text/xml");
 }
else // Internet Explorer
 {
 xmlDoc=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
 xmlDoc.async=false;
 xmlDoc.loadXML(txt);
 }

document.getElementById("do").innerHTML=xmlDoc.getElementsByTagName("do")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("od").innerHTML=xmlDoc.getElementsByTagName("od")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("wiadomość").innerHTML=xmlDoc.getElementsByTagName("Wiadomość")[0].childNodes[0].nodeValue;
</script>
</body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.