Inne działy

 

XML na serwerze

 

Pliki XML to pliki tekstowe, podobnie jak pliki HTML.

Pliki XML mogą być łatwo przechowywane i generowane przez serwer sieci web.


 

Przechowywanie plików XML na serwerze

Pliki XML mogą być przechowywane na serwerze w Internecie dokładnie w taki sam sposób jak pliki HTML.

Uruchom Windows Notatnik i napisz następujące linie:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<notatka>
  <od>Janicki</od>
  <do>Alek</do>
  <wiadomość> Zapamiętaj mnie w ten weekend </wiadomość>
</notatka>

Zapisz plik na serwerze WWW z odpowiednią nazwą, jak "notatka.xml".


 

Generowanie XML z ASP

XML mogą być generowane na serwerze bez żadnego zainstalowanego oprogramowania XML.

Aby wygenerować XML, jako odpowiedź z serwera - po prostu należy napisać następujący kod i zapisać go, jako plik ASP na serwerze WWW:

 

<%
response.ContentType="text/xml"
response.Write("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>")
response.Write("<notatka>")
response.Write("<od>Janicki</od>")
response.Write("<do>Alek</do>")
response.Write("<wiadomość> Zapamiętaj mnie w ten weekend </wiadomość>")
response.Write("</notatka>")
%>

Należy pamiętać, że typ treści odpowiedzi musi być ustawiony na "text/xml".


 

Generowanie XML z PHP

 

Aby wygenerować XML jak odpowiedź z serwera za pomocą PHP, należy użyć następującego kodu:

 

<?php
header("Content-type: text/xml");
echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>";
echo "<notatka>";
echo "<od>Janicki</od>";
echo "<do>Alek</do>";
echo "<wiadomość> Zapamiętaj mnie w ten weekend </wiadomość>";
echo "</notatka>";
?>

Należy pamiętać, że rodzaj treść nagłówka odpowiedzi musi być ustawiony na "text/xml".

Jeśli chcesz studiować PHP, znajdziesz na naszej stronie internetowej kurs PHP.


 

Generowanie XML z bazy danych

XML mogą być generowane z bazy danych bez zainstalowanego oprogramowania XML.

Aby wygenerować odpowiedź XML, z bazy danych z serwera, po prostu należy napisać następujący kod i zapisać go, jako plik ASP na serwerze WWW:

 

<%
response.ContentType = "text/xml"
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
conn.open server.mappath("/db/database.mdb")

sql="select imie,nazwisko from tblKsiegaGosci"
set rs=Conn.Execute(sql)

response.write("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>")
response.write("<księgagości>")
while (not rs.EOF)
response.write("<gość>")
response.write("<imie>" & rs("imie") & "</imie>")
response.write("<nazwisko>" & rs("nazwisko") & "</nazwisko>")
response.write("</gość>")
rs.MoveNext()
wend

rs.close()
conn.close()
response.write("</księgagości>")
%>

Zobacz wynik zapytania z bazy danych poniżej:

 

<księgagości>
<gość>
<imie>Teresa</imie>
<nazwisko>Beck</nazwisko>
</gość>
<gość>
<imie>Jan</imie>
<nazwisko>Refines</nazwisko>
</gość>
<gość>
<imie>Tolek</imie>
<nazwisko>Rasmussen</nazwisko>
</gość>
<gość>
<imie>antoni</imie>
<nazwisko>chekoli</nazwisko>
</gość>
<gość>
<imie>stanisław</imie>
<nazwisko>refinek</nazwisko>
</gość>
<gość>
<imie>hari</imie>
<nazwisko>mata</nazwisko>
</gość>
<gość>
<imie>Helena</imie>
<nazwisko>Refinek</nazwisko>
</gość>
</księgagości>

Powyższy przykład korzysta z ASP z ADO..

 

Transformacje XML z XSLT na serwerze

ASP przekształca plik XML do XHTML na serwerze:

 

<%
'Wczytaj XML
set xml = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xml.async = false
xml.load(Server.MapPath("simple.xml"))

'Wczytaj XSL
set xsl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xsl.async = false
xsl.load(Server.MapPath("simple.xsl"))

'Transformacja file
Response.Write(xml.transformNode(xsl))
%>

Wyjaśnienie przykładu

  • Pierwszy blok kodu tworzy instancję parsera XML firmy Microsoft (XMLDOM) i ładuje plik XML do pamięci.
  • Drugi blok kodu tworzy inną instancję parsera i ładuje plik XSL do pamięci.
  • Ostatnia linia kodu przekształca dokument XML za pomocą dokumentu XSL, i wysyła wynik, jako XHTML do swojej przeglądarce. Miło!

 


 

Zapisywanie XML do pliku za pomocą ASP

 

W tym przykładzie ASP tworzy prosty dokument XML i zapisuje go na serwerze:

 

<%
text="<notatka>"
text=text & "<do>Alek</do>"
text=text & "<od>Janicki</od>"
text=text & "<nagłówek> Przypomnienie </nagłówek>"
text=text & "<wiadomość> Nie zapomnij o mnie w ten weekend!</wiadomość>"
text=text & "</notatka>"

set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async=false
xmlDoc.loadXML(text)

xmlDoc.Save("test.xml")
%>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.