Inne działy

 

XML - E4X

 

E4X dodaje bezpośrednie wsparcie dla XML JavaScript.


E4X Przykład

 

var pracownicy=
<pracownicy>
<osoba>
  <imie>Alek</imie>
  <wiek>32</wiek>
</osoba>
<osoba>
  <omie>Janicki</imie>
  <wiek>26</wiek>
</osoba>
</pracownicy>;
document.write(pracownicy.osoba.(imie == "Alek").wiek); 

Ten przykład działa tylko w Firefoksie!

Kod źródłowy

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p> Ten przykład działa tylko w Firefoksie.</p>

<script>
var pracownicy=
<pracownicy>
<osoba>
  <imie>Alek</imie>
  <wiek>32</wiek>
</osoba>
<osoba>
  <omie>Janicki</imie>
  <wiek>26</wiek>
</osoba>
</pracownicy>;
document.write(pracownicy.osoba.(imie == "Alek").wiek); 
</script>

</body>
</html>

XML jako obiekt JavaScript

E4X jest oficjalnym standardem JavaScript, który dodaje bezpośrednie wsparcie dla XML.

Z E4X można zadeklarować zmienną obiektu XML tak samo jak można zadeklarować datę lub zmienną obiektu Array:

var x = new XML()

var y = new Date()

var z = new Array()


 

E4X jest standardem ECMAScript (JavaScript)

ECMAScript jest oficjalną nazwą dla JavaScript. ECMA-262 (JavaScript 1.3) została znormalizowana w grudniu 1999 roku.

E4X jest rozszerzeniem języka JavaScript, który dodaje bezpośrednie wsparcie dla XML. ECMA-357 (E4X) została znormalizowana w czerwcu 2004.

ECMA organizacja (założona w 1961) jest dedykowana do normalizacji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz Consumer Electronics (CE). ECMA opracowała standardy:

 • JavaScript
 • Język C#
 • Międzynarodowych zestawów znaków
 • Dyski optyczne
 • Taśmy magnetyczne
 • Kompresja danych
 • Przekazywanie danych
 • i dużo więcej...

 

Bez E4X

Poniższy przykład jest przykładem przeglądarki, która ładuje istniejący dokument XML ("notatka.xml") do parsera XML i wyświetla komunikat z notatki

Przykład

 

var xmlDoc;
//kod dla Internet Explorer
if (window.ActiveXObject)
{
xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async=false;
xmlDoc.load("notatka.xml");
displaymessage();
}
// kod dla Mozilla, Firefox, etc.
else (document.implementation && document.implementation.createDocument)
{
xmlDoc= document.implementation.createDocument("","",null);
xmlDoc.load("notatka.xml");
xmlDoc.onload=displaymessage;
}

function displaymessage()
{
document.write(xmlDoc.getElementsByTagName("wiadomość")[0].firstChild.nodeValue);
}

Kod źródłowy:

 

<html>
<head>
<script>
var xmlDoc;
function loadXML()
{
// załadować kodu plik xml IE
if (window.ActiveXObject)
{
xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async=false;
xmlDoc.load("notatka.xml");
displaymessage();
}
// kod dla Mozilla, etc.
else if (document.implementation && document.implementation.createDocument)
{
xmlDoc= document.implementation.createDocument("","",null);
xmlDoc.load("notatka.xml");
xmlDoc.onload=displaymessage;
}
else
{
document.write("Twoja przeglądarka nie obsługuje tego skryptu ");
}
}

function displaymessage()
{
document.write(xmlDoc.getElementsByTagName("wiadomość")[0].firstChild.nodeValue);
}
</script>
</head>

<body onload="loadXML()">
</body>
</html>

Z E4X

 

Poniższy przykład jest taki sam jak wyżej, ale za pomocą E4X:
var xmlDoc=new XML();
xmlDoc.load("notatka.xml");
document.write(xmlDoc.wiadomość);

Dużo prostsze, nieprawdaż?


 

Obsługa przeglądarki

Firefox jest obecnie jedyną przeglądarką ze stosunkowo dobrym wsparciem dla E4X.

Obecnie nie ma wsparcia dla E4X w OperaChrome, i Safari.

Jak na razie nic nie wskazuje na wsparcia E4X w programie Internet Explorer.


 

Przyszłość E4X

E4X nie jest powszechnie obsługiwana. Może, dlatego że oferuje zbyt mało praktyczną funkcjonalność rozwiązań:

 • Dla pełnego przetwarzania XML, trzeba jeszcze XML DOM i XPath
 • Dostępu do XMLHttpRequests, JSON jest to preferowany format.
 • Aby ułatwić przenoszenie dokumentów, JQuery selektory są łatwiejsze.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.